facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Termodynamika 1a


Korepetycje online z termodynamiki 

Długość korepetycji wynosi 216 minut, co przekłada się na ponad 3,5 godziny nagrania! Zajęcia trwające 60 minut na poziomie studenckim dostępne są już za jedyne 19,40 zł!

 

CO ZYSKUJESZ Z NASZEGO KURSU?

 • Natychmiastowy dostęp 24/7: Wszystkie nagrania są dostępne w zakładce „Moje konto”, umożliwiając naukę o dowolnej porze.

 • Kompleksowy materiał: Nasz kurs zawiera część wykładową oraz liczne szczegółowo i profesjonalnie wytłumaczone oraz rozwiązane zadania, które możesz odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie, nie wychodząc z domu!

 • Efektywne przygotowanie do egzaminów: Wykorzystujemy metody zwiększające szybkość uczenia, aby zapewnić błyskawiczne przygotowanie do kolokwiów i egzaminów. Nasze korepetycje skierowane są głównie do studentów politechnik, uniwersytetów oraz innych uczelni wyższych, których program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu TERMODYNAMIKI.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

- Równanie Clapeyrona,

- Energia wewnętrzna,

- Entalpia,

- Praca absolutna (bezwzględna),

- Praca użyteczna,

- Praca techniczna,

- Moc,

- Ciepło,

- Zadania z przepływami,

- Bilans energii.

 

Dołączone do kursu są darmowe wzory z zakresu termodynamiki.

Usiądź wygodnie i rozpocznij naukę z Termodynamiki 1a. Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami znajdziesz poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje z Termodynamiki 1a

 

 1. Niezbędnik cz.1 – łączna długość nagrania: 29'08''
 • Podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków),

 • Przekształcenia wzorów,

 • Obliczanie układów równań,

 • Zasady tworzenia jednostek (przedrostki: giga-, mili-, nano-, itd.),

 • Przeliczanie jednostek objętości z m3 na dm3 lub cm3 i na odwrót,

 • Obliczanie masy molowej,

 • Warunki normalne,

 • Warunki standardowe,

 • Stechiometria

 1. Niezbędnik cz. 2 i zadania cz. 1 – łączna długość nagrania: 31'47'' W niezbędniku znajduje się:
 • Omówienie równania Clapeyrona oraz różnych jego przekształceń,

 • Zapis równania Clapeyrona dla strumieni oraz jego przekształcenia,

 • Stała gazowa oraz różne zapisy stałej gazowej,

 • Ułamki masowe, objętościowe, molowe - omówienie,

 • Ciśnienie parcjalne,

 • Prawo Raoulta, W nagraniu znajdują się dodatkowo: 4 zadania, w których rozważano:

 • Przeliczanie moli, objętości oraz liczby atomów na masę. W zadaniu wykorzystywano również proporcje, warunki normalne, obliczano również gęstość gazu.

 • Obliczanie ciśnienia wewnątrz zbiornika za pomocą równania Clapeyrona.

 1. Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 24'56'' 5 zadań, w których rozważano:
 • Obliczanie temperatury, ciśnienia i objętości korzystając z równania Clapeyrona,
 • Przeliczanie jednostek - tor na paskal,
 • Ciśnienia cząstkowe,
 • Ułamki masowe w mieszaninie gazów – równanie Clapeyrona.
 1. Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 14'54'' 3 zadania, w których rozważano:
 • Strumienie przepływów cieczy oraz gazów,
 • Obliczanie czasu wypełniania zbiornika wodą,
 • Obliczanie strumienia molowego i objętościowego gazu,
 • Obliczanie gęstości spalin znając średni strumień molowy oraz ułamki molowe,
 • Pole przekroju poprzecznego rurociągu znając szybkość średnią gazu i strumień objętości.
 1. Niezbędnik cz.4 – łączna długość nagrania: 25'27''
 • Moc,
 • I zasada termodynamiki,
 • Wyprowadzenie pracy bezwzględnej,
 • Praca użyteczna,
 • Praca techniczna,
 • Ciepło przemiany,
 • Wzór do obliczania zmiany energii wewnętrznej oraz entalpii,
 • Wyprowadzenie drugiej postaci I zasady termodynamiki.
 1. Zadania cz.5 – łączna długość nagrania: 31'51'' 6 zadań, w których rozważano:
 • Obliczanie ciepła jakie się wydzieli podczas pracy żarówek,
 • Znając pojemność cieplną wody oraz wydajność i moc prądnicy obliczono ilość wody jaką można podgrzać do określonej temperatury,
 • Obliczanie temperatury cieczy po zmieszaniu roztworów o różnych temperaturach,
 • Zmiana energii wewnętrznej właściwej i entalpii właściwej mieszaniny gazów,
 • Obliczanie udziałów molowych gazów, znając ciepło pochłonięte oraz inne parametry tego gazu,
 • Obliczanie ciepła pochłoniętego przez gaz oraz czasu potrzebnego na jego ogrzanie.
 1. Zadania cz.6 – długość nagrania: 28'56'' 4 zadania, w których rozważano:
 • Zadania, w których trzeba uwzględnić straty ciepła (kontynuacja),
 • Praca bezwzględna i praca techniczna,
 • Zmiana energii wewnętrznej i entalpii,
 • Obliczenia w warunkach izobarycznych i izotermicznych.
 1. Zadania cz.7 – długość nagrania: 29'26'' 4 zadania, w których rozważano:
 • Obliczenia parametrów termodynamicznych w warunkach izentropowych,
 • Obliczanie wykładnika politropy i pracy technicznej,
 • Zadania ze strumieniami, w których trzeba wykonać bilans energii.

Do kursu dołączone są darmowe materiały, takie jak:

 • Molowe pojemności cieplne dla gazów,
 • Układ okresowy pierwiastków,
 • Wzory z termodynamiki,
 • Zestawienie wzorów przemian charakterystycznych.