facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Kinematyka punktu


Korepetycje online z mechaniki- kinematyka punktu

 

Długość korepetycji wynosi aż 145 minut, co przekłada się na ponad 2,5 godziny nagrań!

Zatem za jedyne 24,80 zł masz dostęp do 60-minutowej korepetycji na poziomie studenckim!

Ten kurs stanowi kontynuację i znaczne poszerzenie materiału z kursu „Kinematyka – poziom studencki”. W poprzednim kursie zadania były prezentowane od łatwiejszych do coraz trudniejszych, obejmując również wiele zaawansowanych zagadnień. W tym kursie skupiamy się głównie na rozwiązywaniu zadań trudnych. Jest on adresowany przede wszystkim do studentów wydziału mechanicznego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu kinematyki punktu.

 

CO ZYSKUJESZ?

- Dostęp do kursu, który nigdy nie wygasa.

- Szybkie przygotowanie do kolokwium i egzaminu. Dzięki temu kursowi nie musisz poświęcać godzin na przyswajanie materiału. Wszystko jest tu przedstawione klarownie, tak jak na tradycyjnych korepetycjach, z tą różnicą, że masz dostęp do niego o dowolnej porze, licencja jest ważna zawsze, a także możesz dowolnie cofać, przewijać i odtwarzać nagrania.

- Kurs zawiera rozwiązania wielu zadań, obejmując wszystkie możliwe przypadki, jakie mogą pojawić się na kolokwiach i egzaminach.

 

ZAGADNIENIA OBEJMUJĄ:

- Układ biegunowy oraz kartezjański współrzędnych.

- Spirala Archimedesa.

- Szybkość radialna i transwersalna, wypadkowa.

- Wartość przyspieszenia stycznego i dośrodkowego.

- Promień krzywizny.

- Tor ruchu.

- Funkcja wektorowa prędkości oraz położenia.

- Wyznaczanie funkcji szybkości oraz drogi od czasu.

- Obliczanie całkowitej drogi.

 

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami znajdziesz poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje z kinematyki punktu: Zestaw ćwiczeń

 

  1. Omówienie układu kartezjańskiego i biegunowego oraz pochodnych

Długość: 26 minut i 27 sekund

W tym nagraniu porównujemy i omawiamy układy kartezjański i biegunowy, pochodne oraz sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo omawiamy obliczanie całek i ich znaczenie.

 

  1. Zadania cz.1: Funkcje przemieszczenia i przyspieszenia

Długość: 23 minuty

W pierwszej części zestawu zadań porównujemy układy kartezjański i biegunowy. Następnie, wykorzystując funkcje przemieszczenia i kąt między wektorem przyspieszenia a styczną do toru ruchu, obliczamy szybkość, przyspieszenia styczne i dośrodkowe oraz promień krzywizny.

 

  1. Zadania cz.2: Ruch po okręgu

Długość: 13 minut i 52 sekundy

W tej części, na podstawie równań ruchu w ruchu po okręgu, ustalamy tor ruchu, szybkość oraz wartość przyspieszenia.

 

  1. Zadania cz.3: Analiza ruchu koła

Długość: 19 minut i 46 sekund

W tej części analizujemy ruch koła, wyznaczając zależność szybkości i drogi od czasu. Wykorzystujemy pochodne, całki oraz wzory związane z ruchem po okręgu.

 

  1. Zadania cz.4: Ruch w układzie biegunowym

Długość: 13 minut i 34 sekundy

Tutaj rozwiązujemy równania ruchu w układzie biegunowym, wyznaczając tor ruchu (spirala Archimedesa), szybkość oraz przyspieszenie jako funkcję czasu.

 

  1. Zadania cz.5 i cz.6: Ruch na płycie gramofonowej

Długość: 28 minut i 3 sekundy (cz.5), 20 minut i 23 sekundy (cz.6)

W tych częściach rozwiązujemy zadania z ruchem na płycie gramofonowej, zarówno w układzie kartezjańskim, jak i biegunowym. Obliczamy równanie i tor ruchu, oraz różne rodzaje przyspieszeń.