facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Mechanika techniczna 1b


Długość korepetycji to 375 min, czyli ponad 6 h nagrań!

 

Korepetycje z mechaniki - Twój Klucz do Sukcesu na Egzaminie!

 

Kurs mechaniki online - Kompleksowe Przygotowanie dla Studentów

Szukasz skutecznych korepetycji z mechaniki? Oferujemy 60-minutowe lekcje na poziomie studenckim za jedyne 11,24 zł! Nasz kurs mechaniki online to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Z nami nie tylko zrozumiesz trudne zagadnienia, ale również perfekcyjnie przygotujesz się do kolokwium i egzaminu.

 

Co Zyskujesz z Naszym Kursem Mechaniki Online?

 1. Błyskawiczny dostęp do materiałów - nasze materiały są dostępne 24h na dobę.
 2. Podzielony kurs - nasz kurs mechaniki online jest podzielony na część wykładową oraz praktyczną, z mnóstwem zadań szczegółowo wyjaśnionych krok po kroku.
 3. Metoda szybkiego uczenia - kurs zawiera sprawdzone techniki, które zwiększają szybkość przyswajania wiedzy, idealne dla studentów kierunków technicznych.

 

Zagadnienia Omówione w Kursie:

 1. Wykład z mechaniki - kompleksowe omówienie najważniejszych pojęć.

 2. Obliczanie reakcji w podporach - nauczysz się, jak obliczać reakcje w różnych typach podpór.

 3. Twierdzenia Schwedlera-Żurawskiego - wyprowadzenie i zastosowanie w praktyce.

 4. Rysowanie wykresów - praktyczne porady dotyczące momentów gnących, sił tnących i osiowych.

 

Dodatkowe Korzyści:

 • Darmowe wzory z matematyki - w tym wzory całkowe, niezbędne do rozwiązywania zadań z mechaniki.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje z mechaniki technicznej 1b

 1. Niezbędnik – łączna długość nagrania: 35’58”

 • Omówienie różnic między belką a kratownicą. Wyjaśniamy, dlaczego belka, mimo iż składa się z jednego pręta, jest trudniejsza w obliczeniach niż kratownica, która posiada wiele prętów.

 • Omówienie konwencji odnośnie znaków przy obliczaniu reakcji w podporach oraz reakcji wewnętrznych.

 • Omówienie rodzajów podpór oraz spodziewanych reakcji.

 • Analiza belki. Omówienie sposobu obliczania, idąc od strony lewej do prawej i na odwrót.

 • Siła ciągła – sposób obliczeń.

 • Omówienie siły tnącej i metody jej obliczania.

 • Wyprowadzenie twierdzenia Schwedlera-Żurawskiego.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.1 – łączna długość nagrania: 36’37”

W nagraniu zostało omówione jedno zadanie: belka z podporą przegubowo przesuwną i przegubowo nieprzesuwną wraz z siłami skupionymi. Obliczone zostały reakcje w podporach, momenty gnące oraz siły tnące. Siły tnące obliczono dwiema metodami: robiąc pochodną po momencie gnącym oraz sumując siły przyłożone prostopadle do belki. Po wykonaniu obliczeń sporządzono wykres momentów gnących, sił tnących oraz sił osiowych.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.2 – łączna długość nagrania: 49’29’’

W zadaniu należy obliczyć reakcje w podporach oraz sporządzić wykres momentów gnących, sił tnących i sił osiowych. W zadaniu pojawiła się siła ciągła prostokątna oraz siła skupiona pod kątem 45° do belki.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.3 – łączna długość nagrania: 38’08”

W zadaniu obliczonym w tym nagraniu mamy belkę z dwoma przedziałami, która posiada siłę ciągłą prostokątną oraz moment siły przyłożony do konstrukcji. Obliczamy reakcje w podporach i sporządzamy wykresy.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.4 – łączna długość nagrania: 40’59”

W tym nagraniu obliczyliśmy dwa zadania: belka z siłą ciągłą oraz dwa momenty siły oraz belka w utwierdzeniu, obliczana idąc od strony lewej do prawej i od prawej do lewej.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.5 – łączna długość nagrania: 54’19”

Obliczyliśmy dwa zadania: belka zamocowana w utwierdzeniu z trzema przedziałami, obciążona siłą ciągłą prostokątną oraz belka z siłą ciągłą trójkątną i dwoma podporami (przegubowo przesuwną i przegubowo nieprzesuwną).

 1. Mechanika techniczna 1b cz.6 – łączna długość nagrania: 43’17”

Obliczyliśmy dwa zadania: belka zamocowana w utwierdzeniu z jednym przedziałem i siłą ciągłą trójkątną oraz belka zamocowana w utwierdzeniu z dwoma przedziałami i dwoma siłami ciągłymi trójkątnymi. Obliczaliśmy reakcje w podporach oraz momenty gnące, siły tnące i siły osiowe, sporządzając wykresy.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.7 – łączna długość nagrania: 34’27”

W tym zadaniu rozwiązaliśmy problem belki z dwiema podporami przegubowo przesuwnymi i jedną przegubowo nieprzesuwną oraz dodatkowym przegubem. Belka jest obciążona siłą ciągłą prostokątną. Obliczyliśmy reakcje w podporach, momenty gnące, siły tnące oraz siły osiowe i sporządziliśmy wykresy.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.8 – łączna długość nagrania: 40’14”

Kolejne zadanie dotyczy belki z przegubem, obciążonej siłą ciągłą oraz momentem siły. Belka jest przymocowana za pomocą łyżwy pionowej, podpory przegubowo przesuwnej oraz drugiej podpory przegubowo przesuwnej, usadowionej pod kątem 45° do podłoża. Obliczyliśmy siły tnące, momenty gnące i siły osiowe, a wyniki umieściliśmy na wykresie.

 1. Mechanika techniczna 1b cz.9 – zadania do samodzielnego policzenia – łączna długość nagrania: 2’14”

W tym nagraniu znajdziesz dwa zadania do samodzielnego policzenia: jedno z siłą ciągłą prostokątną i trójkątną oraz zadanie z dodatkowym przegubem. Nagranie zawiera rozwiązania zadań.