facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Podstawy statyki budowli


Kolokwiów z PODSTAW STATYKI BUDOWLI

Opanowanie trudnych i skomplikowanych zagadnień związanych z ramami i kratownicami stało się teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Szukasz materiałów, które pomogą Ci szybko przygotować się do kolokwiów z PODSTAW STATYKI BUDOWLI? Doskonale trafiłeś! Nasz dedykowany kurs w formie nagrań wideo jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Dzięki naszym nagraniom wideo, przygotowujemy Cię do najtrudniejszych przykładów ram i kratownic, z jakimi możesz spotkać się na kolokwium. Nasze tłumaczenia są szczegółowe i kompleksowe, pokrywając każdy aspekt od podstaw do zaawansowanych zagadnień.

Ten kurs pozwoli Ci opanować materiał szybko i skutecznie. Wykorzystujemy najbardziej wymagające przykłady z kolokwiów, abyś był gotowy na wszystko, co może Cię spotkać na egzaminie. Po przejściu przez nietypowe przykłady, rozwiązywanie innych zadań stanie się łatwiejsze. Nasz kurs otworzy Twoje umysł na różnorodne problemy.

Co najważniejsze, możesz się uczyć z naszych materiałów w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności opuszczania domu. Nasze nagrania wideo są dostępne online, dzięki czemu możesz z nich korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu, bez żadnych ograniczeń czasowych.

Ten kurs jest dedykowany wszystkim studentom, którzy stykają się z tematyką ram i kratownic. Doskonale sprawdzi się dla studentów budownictwa, wydziału mechanicznego i innych pokrewnych kierunków.

Sprawdź poniżej szczegółowy spis treści.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje – podstawy statyki budowli 

1) Lekcja nr 1 – łączna długość nagrania: 32'26''
– przypomnienie kiedy siły i momenty są wpisywane z plusem, a kiedy z minusem
– rodzaje podpór i omówienie sił jakie mogą na nie działać,
– rodzaje obciążeń (skupione, ciągłe itp.)  
– metoda rozkładania sił na składowe (tzw. metoda gwiazdki)

– czym jest moment zginający

- sprawdzanie statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności

- obliczanie momentów zginających

- obliczanie sił tnących

- omówienie w jaki sposób sprawdzić czy w obliczeniach nie popełniliśmy błędu

2) Lekcja nr 2 – łączna długość nagrania: 42'51''
w tym nagraniu rozwiązaliśmy belkę z trzema podporami. Jedną przegubowo nieprzesuwną oraz dwiema przegubowo przesuwnymi oraz z przegubem. W zadaniu należy sprawdzić czy układ jest statycznie wyznaczalny, czy jest geometrycznie niezmienny, wyznaczyć reakcje w podporach oraz narysować wykresy sił wewnętrznych (momenty gnące, siły tnące oraz siły osiowe). Belka ma obciążenie ciągłe.
1. belka PSB

3) Lekcja nr 3 – łączna długość nagrania: 51'14''
Rama składająca się z 4 belek. Do ramy jest przyłożone obciążenie ciągłe oraz punktowe. Rama zawiera w sobie przegub oraz dwie podpory nieprzesuwne. W zadaniu najpierw wyznaczamy reakcje w podporach, a następnie prowadzimy obliczenia w celu wyznaczenia momentów gnących, sił tnących i osiowych działających na układ.

2. rama prosta PSB
4) Lekcja nr 4 – łączna długość nagrania: 26'15''

- Omówienie rodzajów łuków (paraboliczny, kołowy)

- omówienie zalet łuków

- schemat obliczania ram z łukami

- tworzenie wzorów funkcyjnych dla łuków w układzie kartezjańskim oraz biegunowym5) Lekcja nr 5 – łączna długość nagrania: 73'45''


- 2 metody za pomocą, których możemy wyznaczyć wzór paraboli

- wyznaczanie momentów gnących w łukach w układzie biegunowym

- wyznaczanie siły tnącej

- prowadzenie obliczeń dla ramy symetrycznej składającej się z 2 belek i wycinku koła. Rama posiada kilka przegubów. Standardowo wyznaczamy w zadaniu reakcje w podporach oraz momenty gnące, siły tnące i siły osiowe   

3. Rama symetryczna PSB

6) Lekcja nr 6 – łączna długość nagrania: 48'34''


- Rama hierarchiczna – obliczenie reakcji w podporach i wyznaczenie sił wewnętrznych oraz narysowanie wykresów momentów gnących, sił tnących i osiowych

4. rama hierarchiczna

7) Lekcja nr 7 – łączna długość nagrania: 36'44''


- Rama z komorą zamkniętą – w nagraniu została pokazana metoda rozwiązywania tego typu ram. W zadaniu zostały obliczone reakcje w podporach oraz siły wewnętrzne. Na ich podstawie zostały stworzone wykresy momentów gnących, sił tnących i osiowych.

 5. rama z komora zamkniętą

8) Lekcja nr 8 – łączna długość nagrania: 16'11''


W tym nagraniu zostały omówione kratownice i metody ich rozwiązywania tj. metoda Rittera, metoda równoważenia więzów, metoda wymiany pręta. Omówienie prętów zerowych

 

9) Lekcja nr 9 – łączna długość nagrania: 18'49''


Rozwiązanie zadania z kratownic metodą równoważenia węzłów. W zadaniu zostały obliczone reakcje w podporach oraz siły osiowe we wszystkich prętach.

 6. kratownica obliczona metodą równoważenia węzłów

10) Lekcja nr 10 – łączna długość nagrania: 20'03''


W nagraniu omówiono metodę Rittera. Rozwiązano również zadanie z tej metody. W następnym nagraniu w 2 kratownicach również została wykorzystana metoda Rittera do ich obliczenia

 7. kratownica liczona metodą Rittera

11) Lekcja nr 11– łączna długość nagrania: 58'43''


W zadaniu rozwiązano 2 kratownice liczone metodą Henneberga (wymiany prętów) w tej metodzie do obliczenia kratownicy wykorzystaliśmy również metodę Rittera

 8. kratownica liczona metodą Henneberga

9. kratownica liczona metodą Henneberga 2

12) Lekcja nr 12– łączna długość nagrania: 22'39''


W nagraniu została omówiona metoda ZPP, czyli zasada prac przygotowanych. W nagraniu został również obliczony przykład do tej metody.

 10. belka liczona metoda prac przygotowanych ZPP

13) Lekcja nr 13– łączna długość nagrania: 19'02''


W tym nagraniu zostały podsumowane wszystkie działy jakie były omówione do tej pory oraz to na co najbardziej należy zwracać uwagę w przypadku liczenia kratownic oraz ram.