facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Termodynamika 1b


Korepetycje online z termosynamiki 

Długość korepetycji wynosi 184 minuty, co przekłada się na ponad 3 godziny nagrań! Oferujemy 60 minut korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 22,80 zł!

 

CO ZYSKUJESZ Z NASZYM KURSEM?

- Błyskawiczny dostęp: Dzięki naszym nagraniom wideo z korepetycjami możesz zdobyć wiedzę o każdej porze. Raz zakupione materiały są dostępne bez ograniczeń czasowych. Obejrzyj je kiedy chcesz!

- Pełny zakres materiału: Nasze kursy, w tym ten dotyczący Termodynamiki 1b, składają się z wielu nagrań wideo. Każdy kurs obejmuje część teoretyczną, a następnie przechodzi do rozwiązywania zadań. Rozwinięte tłumaczenia i techniki zapamiętywania sprawiają, że materiał jest łatwy do przyswojenia.

- Wygodne korzystanie: Dzięki naszym materiałom nie musisz już jeździć na korepetycje. Wszystko dostępne jest online, co pozwala Ci uczyć się z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

 

ZAGADNIENIA OBEJMOWANE PRZEZ KURS:

- Zmiana entropii

- Warunki dla przemiany odwracalnej i nieodwracalnej

- Przemiany charakterystyczne (izobara, izochora, izoterma, izentropa, politropa) wraz z równaniami przemiany, pracą oraz ciepłem

- Praca i sprawność obiegu

- Obieg na wykresie p-V i T-S

- Obliczanie parametrów obiegu

 

Do kursu dołączone są darmowe wzory z termodynamiki.

Usiądź wygodnie i rozpocznij naukę z korepetycjami z Termodynamiki 1b!

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI ORAZ DARMOWE TABLICE ZE WZORAMI:

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje z termodynamiki 1b

 1. Niezbędnik cz. 1 – łączna długość nagrania: 28'37''
 • Podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków).

 • Przekształcenia wzorów.

 • Obliczanie układów równań.

 • Zasady tworzenia jednostek (przedrostki: giga-, mili-, nano-, itd.).

 • Przeliczanie jednostek objętości z m³ na dm³ lub cm³ i na odwrót.

 • Obliczanie masy molowej.

 • Warunki normalne.

 • Warunki standardowe.

 • Stechiometria.

 1. Niezbędnik cz. 2 – łączna długość nagrania: 38'40''
 • Omówienie równania Clapeyrona oraz różnych jego przekształceń.
 • Zapis równania Clapeyrona dla strumieni oraz jego przekształcenia.
 • Stała gazowa oraz różne zapisy stałej gazowej.
 • Moc.
 • I zasada termodynamiki.
 • Wyprowadzenie pracy bezwzględnej.
 • Praca użyteczna.
 • Praca techniczna.
 • Ciepło przemiany.
 • Wzór do obliczania zmiany energii wewnętrznej oraz entalpii.
 • Wyprowadzenie drugiej postaci I zasady termodynamiki.
 1. Niezbędnik cz.3 – łączna długość nagrania: 12'55''
 • Omówienie entropii.
 • Zastosowanie entropii do oceny samorzutności procesów (warunek istnienia procesów odwracalnych i nieodwracalnych).
 • Entropia jako funkcja stanu – wyprowadzenie wzoru na zmianę entropii.
 • Omówienie trzech wzorów na zmianę entropii oraz ich analiza w zależności od warunków tj.: izochora, izobara, izoterma, adiabata, politropa.
 1. Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 11'38''
 • 4 zadania, w których rozważano:
 • Zmianę entropii pod wpływem temperatury w ciałach stałych.
 • Zmianę entropii dla gazu w różnych warunkach, tj. w warunkach izotermicznych oraz izochorycznych itd.
 1. Niezbędnik cz.4 – długość nagrania: 34'26''
 • Omówienie przemian charakterystycznych tj.: izobary, izochory, izotermy, izentropy (adiabaty), politropy, wraz z wyprowadzeniem wzorów na równanie przemiany, pracę bezwzględną, techniczną oraz ciepło przemiany.
 • Przedstawienie idei w obiegach.
 • Praca obiegu.
 • Sprawność obiegu.
 • Omówienie cyklu Carnota wraz z wyprowadzeniem wzoru na sprawność obiegu.
 1. Zadania cz.2 – długość nagrania: 26'09''
 • 2 zadania, w których rozważano:
 • Obieg składający się z przemiany izochorycznej, izotermicznej i izobarycznej oraz z politropowej, izobarycznej i izentropowej. W zadaniach trzeba było narysować obieg na wykresie p-V oraz T-S oraz obliczyć wszystkie parametry obiegu, tj. temperaturę, ciśnienie i objętość w punktach charakterystycznych. W zadaniach obliczano również sprawność obiegu i porównano go ze sprawnością Carnota w zakresie najwyższej i najniższej temperatury.
 1. Zadania cz.3 – długość nagrania: 11'47''
 • Rozwiązano zadanie z cyklu Carnota, w którym również trzeba było narysować obieg na wykresie p-V i T-S. Obliczano parametry obiegu, pracę obiegu, ciepło pobrane i oddane do chłodnicy jak i jego sprawność.
 1. Zadania cz.4 – długość nagrania: 20'29''
 • 2 zadania, w których rozważano:
 • Obieg Otto oraz obieg Diesla. Podobnie jak w poprzednich zadaniach trzeba było narysować obiegi na wykresie p-V i T-S. Obliczano również parametry obiegu jak i ich sprawności. Nauka TERMODYNAMIKI jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Do kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:

 • Molowe pojemności cieplne dla gazów.
 • Układ okresowy pierwiastków.
 • Wzory z termodynamiki 1a i 1b.
 • Zestawienie wzorów przemian charakterystycznych.
 • Informacje o obiegach.