facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Pęd, momenty


Korepetycje z fizyki - Pęd. Momenty

Długość korepetycji to 309 min, czyli ponad 5 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 13,60 zł!

 

Co zyskujesz dzięki korepetycjom z fizyki dostępnym na naszej stronie?

- Nieograniczony dostęp do nagrań ( korepetycje z fizyki ). Materiały są praktycznie  dostępne od zaraz, w zakładce "Moje konto".

- Natychmiastowy dostęp do 42 zadań z działu „Pęd, momenty”  wytłumaczonych od zupełnych podstaw oraz dostęp do 23 świetnie wytłumaczonych zagadnień fizycznych z tej samej tematyki.

- Zastanawiasz się z czego  składa się kurs? Ten Kurs składa się z 9 nagrań wideo. Każde ma długość około 25 minut. Dwa pierwsze nagrania to tzw. Niezbędnik, w którym tłumaczymy zagadnienia z matematyki, które są wykorzystywane w tym dziale oraz prawa fizyczne z działu "Pęd, momenty". W następnych nagraniach mając już tę podstawową wiedzę rozwiązujemy i tłumaczymy dużą ilość zadań idąc od najłatwiejszych do coraz trudniejszych, dzięki czemu każdy jest w stanie zrozumieć ten dział fizyki. 

Błyskawiczne przygotowanie przed egzaminem i do kolokwium. Zastosowaliśmy metodę zwiększającą szybkość opanowywanej wiedzy. U nas w kursie znajdziesz wszystko to czego szukasz do zrozumienia tej tematyki.  Ogromna szybkość uczenia, dzięki naszym kursom, przejrzyste nagrania oraz wysokie wyniki na egzaminach sprawią, że już nigdy nie będziesz chciał uczyć się w inny sposób. Zachęcamy do przejrzania korepetycji z fizyki, mechaniki, elektrotechniki, matematyki i innych przedmiotów znajdujących sie na naszej stronie.

 

Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki oraz z fizyki,

- pęd,

- popęd,

- wyznaczanie środka ciężkości,

- moment pędu,

- moment bezwładności,

- energia kinetyczna ruchu obrotowego,

- zasada zachowania pędu i momentu pędu.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory fizyki- pęd, dynamika bryły, wzory z ruchu po okręgu oraz z matematyki (wzory całkowe).

 

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z FIZYKI – PĘD, MOMENTY.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje z fizyki – Pęd. Momenty

 

1) Niezbędnik matematyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 54'44'' 
– przeliczanie jednostek z m/s i z km/h, 
– tworzenie wektorów mając współrzędne obu końców, 
– długość wektora, 
– działania na wektorach, 
– iloczyn wektorowy,                                                                        – pochodne,  
– podstawowy rachunek całkowy (całki oznaczone),                            – macierze,                                                                                      – iloczyn wektorowy,  
– omówienie wzorów z ruchu po okręgu. 


2) Niezbędnik matematyczny cz.2 (część teoretyczna) – łączna długość nagrania: 38'16'' 
- pęd, wartość pędu,

- odrzut, 
- popęd,  
- zderzenia sprężyste, niesprężyste, 
- porównanie dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, 
- moment bezwładności, 
- przedstawienie momentów bezwładności różnych figur, 
- II prawo dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego, 
- moment siły zapis wektorowy, 
- moment pędu, 
- popęd momentu siły, 
- energia kinetyczna w ruchu obrotowym, 
- praca w ruchu obrotowym. 

3) Pęd 1 – łączna długość nagrania: 28'12'' 
7 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane: 
- odrzut, 
- zasada zachowania pędu, 

- oblicz siłę z jaką działa karabin na ramię strzelca znając między innymi szybkość wystrzelonego pocisku,
- znając wysokość z jakiej sprężysta kulka została zrzucona oraz wysokość na jaką się odbiła obliczyć jaka część pędu jest tracona w kontakcie z podłożem.

- zadanie z wykorzystaniem wahadła balistycznego. Wiedząc o ile odchyli się wahadło po uderzeniu ustalić długość wektora prędkości (szybkość) pocisku. 

4) Pęd 2 – łączna długość nagrania: 24'01'' 
5 zadań na różnym poziomie trudności:
- zderzenia doskonale niesprężyste oraz doskonale sprężyste, 
- obliczysz szybkość kul po zderzeniu doskonale niesprężystym zakładając, że kule poruszają się ze zgodnymi oraz  przeciwnymi zwrotami. , 

- zadanie z wykorzystaniem wektorów. Obliczyć prędkość kul po zderzeniu doskonale niesprężystym,

- pocisk rozpada się w powietrzu na 3 części. Ustalić prędkość trzeciego odłamka znając prędkość całego pocisku przed rozpadem oraz prędkości 2 odłamków po rozpadzie,

- Ustalić szybkość kul po zderzaniu doskonale sprężystym oraz niesprężystym jeśli jedna z kul przed uderzeniem była nieruchoma. Obliczyć również straty energii po zderzeniu niesprężystym.

5) Pęd 3 – łączna długość nagrania: 44'10'' 
5 zadań na różnym poziomie trudności:
- zderzenia doskonale sprężyste, 
- oblicz szybkości kul po zderzeniu doskonale sprężystym jeśli przed zderzeniem obie się poruszały, 

- wyznaczenie wzorów na szybkości kul po zderzeniu doskonale sprężystym dla szczególnych przypadków:

  1. a) m1=m2
  2. b) V2=0
  3. c) m1<<m2 (zadanie z granicami)
  4. d) m1>>m2 (zadanie z granicami)

- udowodnij, że w zderzeniach doskonale niesprężystych nie jest zachowana zasada zachowania energii kinetycznej,

- udowodnij, że w zderzeniach doskonale sprężystych w przypadku zderzenia nie centralnego po odbici kąt jaki utworzą kulki będzie równy 90o

- wyznacz szybkość 3 kulek po zderzeniu doskonale sprężystym. Dwie z nich są nieruchome natomiast trzecia w nie uderza. Po uderzeniu wszystkie 3 poruszają się w innych kierunkach.


6) Pęd 4 – łączna długość nagrania: 22'46'' 
3  zadania z wykorzystaniem wzoru na popęd: 
- znając czas odbicia siatkarza, jego masę oraz wysokość, na którą wyskoczył, oblicz siłę wyskoku, 

- Oblicz czas trwania wystrzału armaty poruszającej się po równi pochyłej, jeśli znasz szybkość kuli, która z niej wyleciała w czasie wystrzału.:

- Piłka o masie 0,5kg poruszała się z szybkością 10m/s. Następnie uderzyła w ścianę, a jej kontakt z nią trwał 50ms. Oblicz siłę wypadkową jaka działała na ścianę.7) Statyka i dynamika bryły 1 – łączna długość nagrania: 23'10'' 
 4 zadania na różnym poziomie trudności: 
-wyznaczanie środka ciężkości układów fizycznych, 
- wyznaczanie momentu bezwładności względem osi x, y, z. 

8) Statyka i dynamika bryły 2 – długość nagrania: 15'00'' 
 4 zadania na różnym poziomie trudności: 
- wyprowadzenia momentów bezwładności dla brył. 


9) Statyka i dynamika bryły 3 – długość nagrania: 24'33'' 
 4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 
- energia kinetyczna ruchu obrotowego i moment bezwładności, 
- moment siły, 
- twierdzenie Steinera itd. 


10) Statyka i dynamika bryły 4 – długość nagrania: 15'36'' 
 4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 
- moment pędu, 
- zasada zachowania momentu pędu itd. 


11) Statyka i dynamika bryły 5 – długość nagrania: 22'28'' 
 6 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 
- naciąg nici odwijającego się ciężarka, 
- przyspieszenie ciężarków przerzuconych przez kołowrotek, 
- moment siły, 
- prędkość liniowa u podnóża podjazdu, 
- czas staczania się figur, 
- obliczenie współczynnika tarcia staczającego się walca. 


Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak: 
- wzory na momenty bezwładności różnych figur, 
- wzory całkowe, 
- 2 listy wzorów do ruchu po okręgu, 
- 2 listy wzorów – dynamika ruchu obrotowego z dynamiką ruchu postępowego.