facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Elektrostatyka


Długość korepetycji to 594 min, czyli prawie 10nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedynie 7,06 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 

 - Niesamowitą swobodę i komfort nauki! Wszystkie materiały odszukasz w zakładce „Moje konto”.

 - Jak w każdym kursie i tu znajduje się część wykładowa, w której są tłumaczone podstawy przygotowujące do przejścia do części głównej kursu. Tłumaczymy tam ogromną ilość zadań, robimy to w sposób spokojny, profesjonalny i w odpowiednim czasie.

- Już wielu  się przekonało , że nasze metody tłumaczenia błyskawicznie przygotowują do kolokwiów.

Tu znajdziesz wszystko czego szukasz! Nie trać więcej czasu,  usiądź wygodnie i w niewiarygodnym szybkim tempie naucz się tych zagadnień! Kurs (korepetycje) jest przeznaczony do studentów, których program studiów zawiera właśnie takie zagadnienia z FIZYKI - elektrostatyka. Krótko mówiąc, wszystko to czego szukasz, czyli rozwiązywanie zadań online. 

  
Podejmowane zagadnienia:

- wykład  z matematyki i  fizyki,

- siła Coulomba,

- natężenie pola elektrycznego,

- indukcja elektryczna,

- potencjał elektryczny,

- prawo Gaussa,

- zadania z rezystorami,

- zadania z  kondensatorami,

- moment dipolowy  itd.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory z FIZYKI – elektrostatyka oraz z matematyki.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z ELEKTROSTATYKI.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje elektrostatyka

1) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 42'30''

–  podstawowe działania w matematyce

– obliczanie układów równań

– przeliczanie jednostek
– pochodne
– całki

 

2) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.2 – łączna długość nagrania: 24'45''

-  działanie na wektorach

- obliczanie wyznaczników macierzy

 

3) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.3 – łączna długość nagrania: 24'53''
- prawo Coulomba
- natężenie pola elektrycznego

4) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 41'56''
w nagraniu zostało policzone 7 zadań. Podejmowane zagadnienia:

- prawo Coulomba

- obliczanie wartości siły oddziaływania elektrostatycznego oraz wektorów siły

5) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 37'48''
W nagraniu są policzone 4 zadania. Podejmowane zagadnienia:

- wektor działania siły elektrostatycznej

- wektor natężenia pola elektrycznego oaz wartość wektora

6) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 52'41''
W nagraniu są policzone 6 zadań. Podejmowane zagadnienia:

- wektor indukcji elektrycznej

- energia potencjalna układu

- obliczenie wartości ładunku zgromadzonego na dwóch dodatnio naładowanych kulkach. Na skutek naładowania kulek zawieszonych na nitkach utworzył się między nimi kąt alfa

- wyznaczenie punktu, w którym ładunek punktowy będzie w równowadze między dwoma ładunkami dodatnio naładowanymi

 

7) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.4 – łączna długość nagrania: 39'50''

-  Jak obliczyć natężenie pola elektrycznego gdy mamy rozkład ciągły, czyli np. tarczę, pierścień, itp. (wykorzystanie całek) 
- układy współrzędnych (kartezjański i walcowy układ współrzędnych)

- całkowanie w zależności od przyjętego układu współrzędnych
- praca sił pola elektrycznego - wyprowadzenie

- napięcie

- potencjał

- potencjał od pojedynczego ładunku punktowego

- napięcie a różnica potencjałów. Pokazanie podobieństw i różnic. 

8) Zadania cz.4 – łączna długość nagrania: 18'41''
 W tym nagnaniu obliczyliśmy natężenie pola elektrycznego w środku półokręgu naładowanego jednorodnym ładunkiem liniowym

9) Zadania cz.5 – łączna długość nagrania: 41'59''
w tym nagraniu zostały obliczone dwa zadania

- obliczenie natężenia pola elektrycznego na wysokości h nad obręczą

- obliczenie natężenia pola elektrycznego na wysokości h nad nieskończenie wielką płaszczyzną

10) Zadania cz.6 – łączna długość nagrania: 32'11''
 W tym nagraniu obliczyliśmy 4 nagrania

- do nieskończenie rozległej płaszczyzny naładowanej dodatnio przyczepiono nitkę, na końcu której zawieszono kulkę, która również jest naładowana takim samym ładunkiem. W zadaniu należy obliczyć kąt odchylenia od płaszczyzny

- obliczenie napięcia między punktem P i K. Tor ruchu to trójkąt prostokątny

- obliczenie potencjału w środku kwadratu. W wierzchołku kwadratu znajdują się ładunki elektryczne

- obliczenie potencjału w środku trójkąta równobocznego. W wierzchołkach trójkąta znajdują się ładunki elektryczne

11) Zadania cz.7 – łączna długość nagrania: 23'45''
W tym nagraniu obliczyliśmy 3 zadania

- znając wartość ładunku, natężenie pola elektrycznego oraz pracę należy obliczyć odległość przemieszczenia

- znając pracę wykonaną podczas przesuwania ładunku elektrycznego należy obliczyć napięcie między początkowym a końcowym punktem przemieszczenia

- obliczenie siły działającej na ładunek punktowy znajdujący się w bliskiej odległości od nici naładowanej jednorodnym ładunkiem elektrycznym. Oprócz tego w tym zadaniu należy również obliczyć potencjał w punkcie P

 

12) Zadania cz.8 – łączna długość nagrania: 23'59''
 w nagraniu zostało policzone 6 zadań. Podejmowane zagadnienia:

- obliczenie strumienia pola elektrycznego. W zadaniu korzystano z Prawa Gaussa

- obliczenie wartości natężenia pola elektrycznego w odległości L od nieskończenie wielkiej płaszczyzny

- do płaszczyzny naładowanej ładunkiem jednoimiennym przyczepiono kuleczkę naładowaną takim samym ładunkiem. W zadaniu należy obliczyć kąt odchylenia nitki od płaszczyzny

- obliczenie szerokości błyskawicy znając gęstość liniową ładunku oraz natężenie pola elektrycznego

- obliczenie wartości natężenia pola elektrycznego w odległości L od naładowanej kuleczki z polistyrenu

 

13) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.5 – łączna długość nagrania: 26'30''

- różnica między baterią a kondensatorem oraz omówienie zasady ich działania

- omówienie wzoru na pojemność kondensatora

- zasada obliczania pojemności zstępczej dla kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle

 

14) Zadania cz.9 – łączna długość nagrania: 29'30''

 W nagraniu obliczyliśmy 5 zadań. Podejmowane zagadnienia:


 - obliczanie pojemności zastępczej kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle

- obliczenie natężenia pola elektrycznego od nieskończenie wielkich dwóch płyt ustawionych równolegle do siebie
- wyprowadzenie wzoru na pojemność kondensatora płaskiego powietrznego

 

15) Zadania cz.10 – łączna długość nagrania: 38'19''

 - oblicz natężenie i napięcie między dwiema płytkami naładowanymi różnoimiennie  

- wyprowadź wzór na pojemność kondensatora cylindrycznego pojemnego

- oblicz natężenie pola elektrycznego pomiędzy elektrodami kondensatora cylindrycznego powietrznego. Znasz promień elektrod i napięcie między nimi

 

16) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.6 – łączna długość nagrania: 32'16''


- czym charakteryzuje się dielektryk ?

- wiązania chemiczne

- dipol

- zjawisko polaryzacji kierunkowej i elektronowej

- wyprowadzenie wzoru na prawo Gaussa dla układów z dielektrykami

- wyprowadzenie wzoru na wartość natężenia pola elektrycznego wewnątrz kondensatora wypełnionego dielektrykiem

- oblicz zmianę energii potencjalnej elektronu przemieszczającego się wzdłuż pola elektrycznego o znanym natężeniu

 

17) Zadania cz.11 – łączna długość nagrania: 27'56''
- oblicz pojemność kondensatora składającego się z dwóch okładek dielektryka

-wyprowadzenie wzoru na pracę i moc kondensatora 

18) Zadania cz.12 – łączna długość nagrania: 35'05''

W tym nagraniu obliczono 6 zadań:


- obliczenie energii kondensatora

- obliczenie napięcia w układzie gdy do układu z naładowanym kondensatorem dołączono drugi kondensator nie naładowany

-oblicz pracę jaką należy wykonać aby okładki kondensatora oddalić od siebie na odległość 5cm. W tym zadaniu rozważono dwa przypadki. W pierwszym napięcie podczas rozsuwania jest stałe a w drugim napięcie się zmienia   

- oblicz wartość momentu siły działającego na dipol wody

-oblicz wartość prędkości protonu wylatującego z kondensatora

- oblicz natężenie prądu jakie wskaże amperomierz wsuwając do kondensatora płytkę z plexi. Płytka z dielektryka jest wsuwana z szybkością V.

- oblicz natężenie pola elektrycznego jakie panuje wewnątrz kondensatora.
Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:

- wzory z działu elektrostatyki,
- wzory całkowe,
- wzory na pochodne.