facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Magnetyzm


Długość korepetycji to 198 min, czyli ponad 3 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 21,20 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

Jeśli studiujesz kierunek ścisły i masz na studiach fizykę, a na zajęciach realizujecie MAGNETYZM to ten kurs jest idealny dla Ciebie. Kurs jest również przeznaczony dla studentów kierunków z Wydziału Elektrycznego, których program studiów obejmuje Teorię pola elektromagnetycznego.

- W tym kursie rozwiązaliśmy 22 zadania oraz wyprowadziliśmy bardzo dużo wzorów.  

 - Jeśli szukasz solidnej wiedzy dostępnej od ręki to świetnie trafiłeś. Nasze nagrania możesz odtwarzać bez ograniczeń. Wszystko jest dostępne online o każdej porze.

- Dzięki nam możesz przygotować się błyskawicznie do kolokwium, a co najważniejsze zrozumiesz fizykę, a może nawet ją polubisz. Jeśli studiujesz na kierunku technicznych to ta wiedza będzie Ci niezbędna na laboratoriach, wykładach i ćwiczeniach z innych przedmiotów.

- zastanów się czy masz w swojej okolicy korepetytora, który będzie specjalistą akurat z tego działu fizyki? My  Ci proponujemy świetnie przygotowany kurs, w którym masz profesjonalnie obliczone i wytłumaczone zadania z tego przedmiotu. Dodatkowo zamieściliśmy w nagraniach wyprowadzenia bardzo wielu wzorów.

Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki i fizyki (wyprowadzania wzorów itd.),

- siła Lorenza,

zjawisko Halla,

- koncentracja ładunków,

- ruch elektronów w polu magnetycznym,

- indukcja magnetyczna od przewodników nieskończenie długich, kołowych oraz o ściśle zdefiniowanej długości,

- prawo Biota-Savarta,

- prawo Ampère'a,

- moment siły działający na ramkę znajdująca się w polu magnetycznym.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory z magnetyzmu, ruchu po okręgu oraz z matematyki.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z MAGNETYZMU.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje magnetyzm

1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 34'04''
– zamiana jednostek np. z m/s na km/h,
– tworzenie wektorów, mając współrzędne obu końców,
– długość wektora,
– działania na wektorach,
– iloczyn skalarny.

2) Niezbędnik fizyczny 1 – łączna długość nagrania: 35'15''

– porównanie pola elektrycznego i magnetycznego,
– linie pola magnetycznego,
– siła Lorenza,
– reguła prawej dłoni,
– zjawisko Halla,
– koncentracja ładunków,
– ruch po okręgu w polu magnetycznym,
– tor śrubowy (ruch po spirali),
– momenty magnetyczne zamkniętego obwodu elektrycznego,
– siły działające na przewód z prądem,
– pole magnetyczne wokół przewodów z prądem oraz siła na nie działająca.

3) Niezbędnik fizyczny 2 – łączna długość nagrania: 30'16''

– wartość natężenia pola elektrycznego oraz wartość natężenia pola elektrycznego,
– prawo Biote-Savarta,
– wyprowadzenie indukcji od nieskończenie długiego przewodu,
– wyprowadzenie indukcji od przewodu w kształcie łuku,
– prawo Ampère'a,
– wyprowadzenie wzoru na indukcję dla nieskończenie długiego przewodu z prawa Ampère'a,
– strumień magnetyczny,
– natężenie pola magnetycznego.

3) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 16'54''

3 zadania na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:

- elektron poruszający się w polu magnetycznym,
- obliczanie promienia ruchu i częstotliwości znając energię elektronu w polu magnetycznym,
- obliczanie wektora prędkości oraz okresu ruchu – ruch spiralny.

4) Zadana cz.2 – łączna długość nagrania: 14'04''

4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):

- tor spiralny, obliczanie skoku spirali,
- obliczanie momentu pary sił w ramce znajdującej się w polu magnetycznym,
- koncentracja ładunków, zjawisko Halla.

5) Zadania cz.3 – długość nagrania: 17'24''

3 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):

- koncentracja ładunków,
- obliczanie indukcji magnetycznej w ściśle określonym punkcie od elektronu poruszającego się prostoliniowo,
- obliczanie indukcji magnetycznej wewnątrz atomu powstałej na skutek poruszania się elektronu walencyjnego,
- prawo Biota-Savarta.

6) Zadania cz.4 – długość nagrania: 16'58''

4 zadania na różnym poziomie trudności:

- obliczanie indukcji magnetycznej w ściśle określonym punkcie od nieskończenie długich przewodów ustawionych do siebie pod kątem prostym oraz równolegle.

7) Zadania cz.5 – długość nagrania: 16'26''

3 zadania na różnym poziomie trudności:

- obliczanie indukcji magnetycznej w ściśle określonym punkcie od nieskończenie długich przewodów ustawionych do siebie pod kątem prostym oraz równolegle,
- indukcja magnetyczna od przewodów w kształcie koła oraz od przewodów o ściśle określonej długości.

8) Zadania cz.6– długość nagrania: 17'31''

5 zadań na różnym poziomie trudności:

- obliczanie siły wypadkowej działającej na ramkę z prądem znajdującą się w polu magnetycznym innego przewodu,
- obliczanie wartości natężenia prądu w przewodach znając pracę jaką się wykonało, rozsuwając przewody na określoną odległość,
- obliczanie strumienia indukcji magnetycznej,
- praca w polu magnetycznym na skutek obrócenia ramki z prądem.

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- podstawowe wzory rachunku całkowego,
- wzory z ruchu po okręgu,
- wzory z magnetyzmu.