facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Praca. Moc. Energia


Długość korepetycji to 371 min, czyli ponad 6 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 11, 30 zł!

 

 Co możesz zyskać?

 - niczym nieograniczony dostęp do nagrań. Wszystkie materiały dostępne w zakładce "Moje konto",

 - każdy kurs składa się z części wykładowej, w której tłumaczymy zagadnienia z matematyki oraz prawa fizyczne wykorzystywane w tym dziale. W kolejnych zadaniach pokazujemy oraz tłumaczymy sporą ilość zadań.

- W naszym zespole jest osoba po studiach humanistycznych, która pomogła nam wdrożyć sposoby zwiększające szybkość zapamiętywania. Dzięki temu błyskawicznie nauczysz się tych zagadnień.

Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki oraz z fizyki,

- zadania z ruchu po okręgu (dynamika ruchu po okręgu),

- zadania z równią pochyłą liczone za pomocą energii,

- zadania z wykorzystaniem pracy,

- zadania z wykorzystaniem mocy,

- sprawność silnika.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory z kinematyki i ruchu po okręgu oraz wzory z matematyki (wzory na pochodne).

W tym kursie pokazujemy jak obliczać zadania np. z dynamiki czy ruchu po okręgu z wykorzystaniem energii i pracy skracając sobie tym samym obliczenia.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z FIZYKI- Praca, moc, energia.                                                                                                 

Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje - Praca. Moc. Energia.

1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 20'34'' 
– podstawowe działania na ułamkach, 
– przekształcenia wzorów, 
– układy równań, 
– trygonometria, 
– przeliczanie jednostek.

2) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 47'19'' 
– tworzenie wektorów, mając współrzędne obu końców, 
– długość wektora, 
– działania na wektorach, 
– iloczyn skalarny, 
– pochodne, 
- całki,

- siły na równi pochyłej,
– wzory dla ruchu po okręgu, 
– siła odśrodkowa i dośrodkowa, 
– pojęcie pracy, energii potencjalnej i kinetycznej.


3) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 38'20'' 
 11 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane: 
- zamiana watów na konie mechaniczne, 
- energia kinetyczna i potencjalna w praktycznym wykorzystaniu, 
- obliczenie mocy rozprężających się gazów podczas wystrzału karabinu, 

- obliczanie odległości między dwoma punktami podczas swobodnego spadku, znając w tych punktach szybkości.

- na podstawie szybkości początkowej i końcowej ustalenie pracy sił tarcia powietrza,

- obliczanie szybkości piłeczki wyrzuconej z wysokiej wieży, tuż przed uderzeniem w ziemię. Znając szybkość początkową oraz to, że zasięg rzutu jest taki sam jak wysokość.
- ustalenie czy przesuwanie skrzyni generuje większa pracę czy przerzucanie z boku na bok, itp.


4) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 44'49'' 
 7 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 
- obliczenie mocy wodospadu, 
- wyznaczenie sprawności pompy wiedząc, że jej moc wynosi 80 kW, a 50m3 pompuje w czasie 1,5 min,

- znając pracę jaka została wykonana oblicz przyspieszenie z jakim porusza się ciało,

- znając moc silnika oblicz szybkość liniową wału obrotowego oraz oblicz szybkość liniową i siłę urządzenia,

- ustalenie szybkości liniowej z jaką trzeba wystrzelić satelitę, żeby obiegała ona ziemię na wysokości 50 km (wykorzystanie siły odśrodkowej – równowaga sił w ruchu obrotowym,

- dynamika ruchu obrotowego – "Pewną masę zawieszoną na nitce wprowadzono w ruch obrotowy. Znając długość nitki i promień zataczanego okręgu obliczyć ilość obrotów jaka zostanie zatoczona w ciągu 1 minuty",

- obliczanie szybkości liniowej i kątowej w ruchu obrotowym dynstatu (maszyna do badania udarności). W obliczeniach wykorzystano energię.

5) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.3– łączna długość nagrania: 26'16'' 
 4 zadania o różnych poziomie trudności. W zadaniach wykorzystywano energię kinetyczną, potencjalną oraz siłę odśrodkową:
- tor wyścigowy zakończony pętlą. Obliczenie wysokości rozbiegu tak, żeby kaskader jadąc po pętli i będąc głową do dołu nie spadł.
- zadania z huśtawką - "Znając pracę odchylenia oblicz o jaki kąt zostanie odchylona huśtawka",
- ciało przesuwające się po gładkiej półsferze oblicz na jakiej wysokości ciało zacznie się odrywać od powierzchni półsfery.


6) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.4 – łączna długość nagrania: 23'38'' 
 4 zadania: 
- oblicz maksymalną szybkość z jaką można jechać po rondzie rowerem tak, żeby koła się nie poślizgnęły,
- znając środek ciężkości pociągu, promień zakrętu oraz szerokość szyn oblicz maksymalną szybkość pociągu na zakręcie. Zadanie obliczone na 2 sposoby – z wykorzystaniem sił oraz momentu sił.

- znając promień zakrętu oraz kąt jego nachylenia oblicz z jaką maksymalną szybkością można wjechać na niego samochodem,

- oblicz wysokość o jaką należy podnieść jedną z szyn, aby pociąg mógł wjechać w zakręt z szybkością 120 km/h.

7) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.5 – długość nagrania: 31'42'', 6 zadań. Poniżej przykładowe poruszane tematy:


- zadania z dynamiki, w których można wykorzystać energię w obliczeniach , 
- jaką należy wykonać pracę, żeby zatrzymać samochód o masie 1500kg na odcinku 30m znając szybkość oraz współczynnik tarcia, 
- znając moc pociągu, masę oraz współczynnik tarcia oblicz maksymalną szybkość z jaką może jechać, 
- przesuwając ciało po podłodze i przykładając do niego siłę pod pewnym kontem oblicz pracę jaka zostanie wykonana,

- zadanie z taśmociągiem – znając sprawność taśmociągu, jego długość oraz czas wciągania materiału oblicz moc urządzenia.

 

8) Praca. Moc. Energia. Zadania cz.6 – długość nagrania: 23'06'’, 6 zadań:
- jaka jest moc taśmociągu na który sypie się materiał ze stała szybkością. Dodatkowo w zadaniu jest znana szybkość taśmociągu,
- korzystając z zasady zachowania energii oblicz jaką drogę przejedzie samochód wjeżdżając pod górkę mając szybkość początkową,

- oblicz moc ciężarowi wjeżdżającej pod górę,

- zadania z połączonymi ze sobą ciężarkami. Obliczenie szybkości z jaka uderzy jeden z ciężarków w podłoże. Adanie obliczone z wykorzystaniem energii potencjalnej, kinetycznej oraz pracy sił tarcia.

 

9)  Zadania cz.7 – długość nagrania: 35'46'’, 6 zadań:
- znając wektor siły i przemieszczenia oblicz pracę. W zadaniu był wykorzystywany iloczyn skalarny,
- znając wartość siły, wektor przemieszczenia oraz kąt między wektorem siły i przemieszczenia oblicz pracę jaka została wykonana. W zadaniu trzeba było przeliczyć długość wektora na współrzędne, a następnie korzystając z iloczynu skalarnego obliczyć pracę,

- znając współrzędne punktów między którymi odbywa się przemieszczenie oraz wiedząc ze na ciało działają 2 wektory siły oblicz prace. W zadaniu trzeba było wyznaczyć wektor wypadkowy oraz obliczyć wektor przemieszczenia. Znając to można było obliczyć pracę,

- wiedząc że siła zmienia się zgodnie z funkcją wymierną oraz znając przemieszczenie oblicz pracę. W zadaniu trzeba było wykorzystać całki.

- Obliczyć minimalną pracę jaką należy przyłożyć do sznura leżącego na ziemi, żeby go z niej podnieść (zadanie z całkami)

- oblicz pracę jaka zostanie wykonana podczas przemieszczenia deski między dwoma stołami o różnych współczynnikach tarcia


10)  Zadania cz.8 – długość nagrania: 22'25'’  2 zadania:
- zadania z równią pochyłą, w których trzeba wykorzystać całki i obliczyć pracę,

- wyznaczenie drogi, po której zatrzyma się skrzynia zjeżdżając po podjeździe o zmiennym współczynniku tarcia. Ustalić również ile będzie równa maksymalna szybkość podczas tego zjazdu. Do obliczenia extremum funkcji została wykorzystana pochodna.  11)  Zadania cz.9 – długość nagrania: 29'19'’, 1 zadanie z 2 podpunktami:
- zadanie z wykorzystaniem całki krzywoliniowej zorientowanej (analiza wektorowa). Znając pole wektorowe, przemieszczenie oraz łuk, po którym odbywa się przemieszczenie oblicz pracę. Zdanie jest obliczone w 2 przypadkach: gdy przemieszczenie odbywa się po linii prostej opisanej funkcją liniową oraz gdy odbywa się po okręgu.

Nauka fizyki - praca, moc, energia - jeszcze nigdy nie była tak łatwa! 


Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak: 
- rozszerzone wzory na pochodne, 
- 2 listy wzorów do ruchu po okręgu.