facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Iloczyn rozpuszczalności


Korepetycje trwają 162 min, a więc ponad 2,5 h nagrań!

60 min korepetycji z iloczynu rozpuszczalności na poziomie studenckim za jedyne 18,50 zł!

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Kompleksową wiedzę z iloczynu rozpuszczalności, czyli i teorię i sporo zadań.

- Nieograniczony dostęp do korepetycji z iloczynu rozpuszczalności. Z naszych korepetycji możesz korzystać np. jadąc w tramwaju na uczelnię, z telefonu komórkowego, przed wykładem albo w wygodnym fotelu w twoim domu.

- Z naszych korepetycji możesz korzystać o dowolnej godzinie, w przeciwieństwie do korepetycji tradycyjnych.

- Czas, czas i jeszcze raz czas! Dostęp do nagrań jest natychmiastowy. Możesz z nich korzystać wszędzie gdzie jesteś, nie tracąc ani sekundy z twojego życia.

W kursie omówiliśmy takie tematy jak:

- obliczanie iloczynu rozpuszczalności,

- obliczanie rozpuszczalności soli,

- określanie czy wytrącą się związki po zmieszaniu dwóch roztworów. W wyniku zmieszania powstaje sól trudno rozpuszczalna,

- wpływ wspólnego jonu na iloczyn rozpuszczalności,

- obliczanie iloczynu rozpuszczalności korzystając z aktywności.

Na naszym blogu znajdziesz dodatkowe zadania do policzenia oraz ciekawe artykuły z iloczynu rozpuszczalności.

Spis treści poniżej:

 

Przykładowe zadania

Spis treści

1)            Niezbędnik  –czas nagrania: 37'47''

-  Logarytmy – W chemii logarytmy to jedno z najważniejszych działów matematycznych. Daleko nie patrząc, wystarczy przywołać choćby pH. pH to przecież ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. To oczywiście nie jedyne miejsce gdzie logarytmy i działania na logarytmach są wykorzystywane, właśnie dlatego nie mogłem tych działań ominąć w obliczeniach. 

- Przeliczanie jednostek z dm3 na m3 i na odwrót. Pewnie już zwróciłeś uwagę, że w wielu zadaniach z chemii trzeba skutecznie przeliczać jednostki, żeby poprawnie i szybko liczyć zadania. Właśnie w niezbędniku pokażę ci jak szybko to zrozumieć tak, żeby nie trzeba było pamiętać, że np. w 1m3 znajduje się 1000 dm3. To wszystko da się szybko wytłumaczyć a dzięki temu już nigdy się nie pomylisz w obliczeniach.

- obliczanie masy molowej: tak, wiem, są to zupełne podstawy, ale sam miałem na studiach kolegę, który przyszedł na wydział chemiczny po liceum humanistycznym, stąd wiem, że również na studiach znajdują się osoby, które uczą się wszystkiego od podstaw.

- Proporcja i stechiometria – Jeśli do tej pory nie przepadałeś za proporcją to od razu ci powiem, że jeśli jesteś na wydziale chemicznym to musisz się przyzwyczaić do tej metody obliczeń. Jest to metoda, która pomaga bardzo szybko rozwiązywać zadania, bez konieczność pamiętania różnych wzorów. Właśnie z tego powodu tutaj to omówiłem, bo wszystkie zadania będą liczone właśnie z wykorzystaniem proporcji.  

- Iloczyn rozpuszczalności (wyprowadzenie wzoru).

- Wpływ nadmiaru odczynnika strącającego na rozpuszczalności osadu.

  

2)   Zadania cz.1 –długość nagrania: 20'00''

W tym nagraniu zostały obliczone 3 zadania. Podejmowane tematy:

- w pierwszym i drugim zadaniu mamy obliczyć iloczyn rozpuszczalności. Z treści zadania znamy masę soli jaką można rozpuścić w 250cm3 wody, aby otrzymać roztwór nasycony

-   w trzecim zadaniu mamy obliczyć ujemny logarytm z iloczynu jonowego wody pIr. Z treści zadania znamy masę soli jaka się rozpuści w 150cm3 wody. 
                

 3)    Zadania cz.2 – długość nagrania: 20'46''

         W tym nagraniu obliczyliśmy 4 zadania:

- oblicz rozpuszczalność fosforanu srebra

-ustal ile wody potrzebujesz, aby rozpuścić 0,02g szczawianu srebra

-oblicz jaką masę siarczanu VI srebra można rozpuścić w 5t wody.

- mieszanie roztworów: ustal czy wytrąci się osad węglanu kobaltu, jeśli zmieszasz ze sobą chlorek kobaltu 1,0*10-5M oraz węglan sodu o stężeniu 2,0*10-5M

 

4)    Zadania cz.3 –   długość nagrania: 19'03''

       W tym nagraniu zostały wyliczone 2 zadania.  

- W laboratorium mieszasz 2 roztwory. 50cm3 0,010M BaCl2 oraz 2 cm3 roztworu 5% H2SO4 o gęstości 1,012 g/cm3. Ustal czy wytrąci się osad.

- W laboratorium masz do dyspozycji 500cm3 0,010M roztworu azotanu srebra. Oblicz jaką masę chlorku srebra możesz rozpuścić w takim roztworze.                      

 

5)   Zadania cz.4  – długość nagrania: 28'05''

     Rozwiązałem tutaj 3 zadania z iloczynu rozpuszczalności.

- oblicz jaką masę azotanu srebra należy rozpuścić w roztworze, w którym znajduje się fosforan srebra, aby rozpuszczalność fosforanu srebra spadła 100 razy.

- Podczas strącania ilościowego w analizie wagowej otrzymałeś osad Ag2CrO4. Osad przemywałeś 200cm3 roztworem AgNO3. Ustal jakie powinno być stężenie azotanu V srebra, aby chromianu srebra  nie rozpuściło się więcej niż 0,040mg.

- Na zajęciach laboratoryjnych z chemii analitycznej miałeś za zadanie zmieszać ze sobą 50cm3 0,20M azotanu V manganu II i 150cm3 0,20M NaOH. Za pomocą innych metod analitycznych ustalono, że stężenie jonów manganowych nad osadem wynosiło 4,07*10-13M. Ustal czy to stężenie mieści się w granicy dopuszczalnego błędu, która wynosi 10% od wartości rzeczywistej.

 

6)   Zadania cz.5  – długość nagrania: 18'05''

     Rozwiązałem tutaj 1 zadania z iloczynu rozpuszczalności. Treść zadania poniżej:

- W celu otrzymania osadu SrSO4 zmieszano ze sobą 10cm3 0,050M chlorku strontu z 10cm3 1,00M siarczanu VI sodu. Następnie zdekantowano z nad osadu 15cm3 klarownego roztworu, po czym do tego roztworu dodałeś  5cm3 0,080M szczawianu sodu. Ustal czy wytrąci się osad SrC2O4?

 

7)   Zadania cz.6  – długość nagrania: 20'02''

     Rozwiązałem tutaj 2 zadania z iloczynu rozpuszczalności. Treści zadania poniżej:

- W roztworze o objętości 1dm3 znajduje się 500mg jonów srebra i 5,0mg jonów ołowiu na II stopniu utlenienia. Następnie do układu wprowadziłeś z biurety kroplami K2CrO4. Ustal, który z osadów wytrąci się jako pierwszy.