facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Chemia nieorganiczna 1a


Długość korepetycji to 213 min, czyli ponad 3,5 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 20 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Natychmiastowy dostęp do nagrań 24h.Wszystko w zakładce „Moje konto”.

- W kursie znajduje się część wykładowa oraz mnóstwo  szczegółowo, bardzo profesjonalnie wytłumaczonych i rozwiązanych zadań, możesz je odtwarzać o każdej porze dnia lub nocy nie wychodząc z domu!

Błyskawiczne przygotowanie do kolokwium i egzaminu, dzięki zastosowaniu metody zwiększającej szybkość uczenia. Kurs jest skierowany do studentów  politechnik, uniwersytetów i innych uczelni wyższych, których program studiów zawiera zagadnienia z chemii nieorganicznej.

 Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki i chemii nieorganicznej,

- stopień dysocjacji,

pH, pOH,

- stała dysocjacji,

- równowaga w roztworach elektrolitów,

- dysocjacja kwasów wieloprotonowych.

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z CHEMII NIEORGANICZNEJ.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z Chemii nieorganicznej 1a!

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Chemia nieorganiczna 1a - korepetycje 

1) Niezbędnik część 1 – łączna długość nagrania: 23'58''
– działania na potęgach,
– obliczanie równań logarytmicznych,
– własności logarytmów,
– przeliczanie jednostek (długości, powierzchni, objętości),
– stechiometria,
– obliczanie stężeń: procentowego, molowego,
– przeliczanie stężenia procentowego na molowe.

2) Niezbędnik część 2 – łączna długość nagrania: 24'58''
– przeliczanie stężenia molowego na procentowe,
– aktywność,
– siła jonowa,
– stopień dysocjacji,
– stała równowagi,
– iloczyn jonowy wody,
– reguła przekory.

3) Zadania część 1 – łączna długość nagrania: 24'06''

5 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:
- obliczanie siły jonowej,
- obliczanie masy substancji rozpuszczonej na podstawie siły jonowej roztworu,
- obliczanie pcH i pcOH.

4) Zadania część 2 – łączna długość nagrania: 20'59''
5 zadań na różnym poziomie trudności:
- mieszanie roztworów mocnych kwasów i zasad, obliczanie ich pcH oraz pcOH,
- rozcieńczanie roztworów i obliczanie ich pcH oraz pcOH,
- zobojętnianie roztworów i obliczanie jonów wodorowych po neutralizacji.

5) Zadania część 3 – łączna długość nagrania: 30'39''

5 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- stopień dysocjacji,
- obliczanie stężenia jonów wodorowych znając ilość gazowego amoniaku rozpuszczonego w wodzie,
- obliczanie stopnia dysocjacji po rozcieńczeniu.

6) Zadania część 4 – długość nagrania: 23'52''

5 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- obliczanie pcH znając stałą i stopień dysocjacji słabych kwasów i zasad,
- obliczanie masy słabego kwasu jaką należy odmierzyć, aby otrzymać roztwór o określonym pcH,
- pcH po zmieszaniu dwóch słabych kwasów.

7) Zadania część 5 – długość nagrania: 21'15''

2 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki),
- równowaga jonowa w roztworach słabych elektrolitów w obecności innych kwasów i zasad ,
- obliczanie pcNH4 po wprowadzeniu do roztworu amoniaku stałego NaOH,
- pcH kwasu octowego po wprowadzeniu do niego określonej objętości HCl.

8) Zadania część 6 – długość nagrania: 24'29''

3 zadania (dalsze pogłębienie tematyki):
- obliczanie stopnia dysocjacji kwasu azotowodorowego po wprowadzeniu do układu określonej objętości kwasu HNO3,
- obliczanie masy stałego KOH tak, żeby stężenie jonów amonowych w roztworze zmalało o określoną ilość razy,
- obliczanie pcH roztworu przy bardzo dużym rozcieńczeniu (konieczność uwzględnienia stężenia jonów wodorowych pochodzących z dysocjacji wody).

9) Zadania część 7 – długość nagrania: 21'27''

3 zadań (dalsze pogłębienie tematyki),
- pcH roztworu kwasów wieloprotonowych,
- stężenia wszystkich jonów podczas dysocjacji kwasów wieloprotonowych.


Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- tablice iloczynów jonowych wody dla różnych mocy jonowych i temperatur,
- stałe dysocjacji kwasów i zasad w zależności od siły jonowej roztworu.