facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Bufory


Korepetycje trwają 127 min, a więc ponad 2 h nagrań!

60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 33 zł!

 

Bufory online - CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Bufory zadania - ten kurs to kompendium wiedzy z buforów. Jest to kurs poświęcony typowo liczeniu zadań ale oprócz tego dowiesz się w nim co to są bufory, gdzie w życiu codziennym możesz je spotkać, jakiego rodzaju bufory możesz spotkać w laboratorium, oraz nauczysz się wyprowadzać wzory potrzebne do liczenia zadań.  

- Dzięki temu kursowi zyskasz wiedzę praktyczną, którą na pewno wykorzystasz na laboratorium chemicznym na studiach, ale także i w dalszej praktyce zawodowej.

- Ogromną zaletą w dzisiejszym, zabieganym świecie jest to, że dostęp do kursu możesz uzyskać o każdej porze dnia i nocy. Możesz z nich korzystać i uczyć się w drodze do uczelni, w przerwach między zajęciami, w domu rano i w nocy, po prostu zawsze i wszędzie:)

- Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz kolorowej oprawie nauczysz się tego błyskawicznie!   

 

W kursie omówiliśmy takie tematy jak:

– obliczanie pH buforu

–obliczanie stężenia soli zawartej w buforze

– zadania, w których do roztworu kwasu wprowadza się określoną masę soli, w wyniku czego otrzymuje się bufor

- zadania, w których miesza się roztwory kwasu i soli

- obliczanie pH buforu po dodaniu do niego silnej zasady

Usiądź wygodnie i ucz się bez stresu. W zakładce wzory i schematy zamieściliśmy darmowe tablice do pobrania. 

Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Bufory

1)   Niezbędnik  –długość nagrania: 30'20''

 W tym nagraniu bardzo dokładnie omówiliśmy co to są bufory, podaliśmy przykłady z życia gdzie można je znaleźć, pokazaliśmy mechanizm ich działania. Wyprowadziliśmy również równania i wzory potrzebne do liczenia zadań.

2)   Zadania cz.1 –długość nagrania: 28'17''

W tym nagraniu zostały obliczone 2 zadania. Podejmowane tematy:

- znając masę soli chlorku amonu oraz objętość roztworu jak i stężenie roztworu wodnego amoniaku ustal pH końcowe buforu po zmieszaniu obu roztworów. W zadaniu należy przyjąć, że moc jonowa jest równa 2A.

- W zadaniu należy zmieszać roztwór kwasu mrówkowego oraz mrówczanu sodu. W treści zadania jest podane stężenie procentowe kwasu mrówkowego, objętość, gęstość oraz stężenie molowe i objętość mrówczanu sodu ustal pH po zmieszaniu. Ze względu na to, że w zadaniu są mieszane 2 roztwory to stężenie kwasu i soli po zmieszaniu uległo zmianie. W zadaniu trzeba było policzyć nowe stężenia po zmieszaniu. 
                

 3)    Zadania cz.2 – długość nagrania: 31'09''

         W tym nagraniu rozwiązaliśmy jeszcze trudniejsze 2 zadania. Poniżej opis co się w nich znajduje.

– W zadaniu mamy do czynienia z buforem amonowym. Znając pH, objętość buforu oraz  stężenia molowe soli mamy obliczyć jak zmieni się pH po dodaniu do niego 1cm3 zasady. Dolewając do buforu zasady zmieniamy tym samym objętość, a zmieniając objętość zmieniają nam się również stężenia. W zadaniu również trzeba będzie obliczyć nowe stężenia po zmieszaniu roztworów.

- W tym zadaniu trzeba wrócić troszeczkę pamięcią do kursu wcześniejszego i obliczyć pH amoniaku. Następnie do zlewki, w której znajdował się wodny roztwór amoniaku dolewamy jeszcze chlorek amonu, w wyniku czego otrzymujemy bufor. W zadaniu należy również obliczyć pH roztworu po zmieszaniu.

 

4)    Zadania cz.3 –   długość nagrania: 18'48''

       W tej części również obliczyliśmy 2 zadania. Poniżej opis co się w nich znajduje.

- W pierwszym zadaniu z tego nagrania mamy nietypową sytuację, dlatego że tym razem nie mieszamy ze sobą typowych składników buforu tylko mieszamy roztwór wodny kwasu solnego oraz wodorotlenku amonu. W tym zadaniu przed przeprowadzeniem obliczeń najpierw trzeba się upewnić czy po zmieszaniu roztworów, aby na pewno wytworzy się bufor, a jeśli już się wytworzy to jakie będzie pH.

- W kolejnym  zadaniu, podobnie jak w poprzednim, nie mieszamy typowych składników buforu. Tym razem mieszamy chlorek amonu oraz wodorotlenek amonu. W tym zadaniu również musimy sprawdzać czy na skutek zmieszania tych roztworów wytworzy się bufor. Jeśli bufor się wytworzy to mamy ustalić stężenie soli w buforze.

                    

5)   Zadania cz.4  – długość nagrania: 25'23''

     Tutaj rozwiązaliśmy dla ciebie 3 zadania z buforów.

W tych zadaniach masz do czynienia z mieszaniną soli, które na pierwszy rzut oka nie wydają się buforami. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli mieszasz ze sobą dwie sole  to rolę kwasu w hydroksosoli przejmuje ten związek, który ma większa ilość protonów.

 

6) Zadania cz.5  – długość nagrania: 26'31''

W tym nagraniu rozwiązaliśmy 3 zadania.

- oblicz pH buforu korzystając z równania Hendersona Hasselbalcha

- oblicz pojemność buforową jeśli do układu wprowadzasz 1cm3 HCl oraz 1cm3 NaOH. pH oblicz korzystając z równania Hendersona Hasselbalcha

- oblicz pH roztworu buforowego korzystając ze stężeń oraz z aktywności. Do obliczenia współczynnika aktywności wykorzystano wzór Debye'a Hückela                                                                                                                     

 

7) Zadania cz.6  – długość nagrania: 10'11''

Ile gramów wodorowęglany należy dodać do węglanu sodu aby otrzymać 500cm3 buforu o pcH=10,68

 

 

W zakładce wzory i schematy znajdziesz :

- iloczyn jonowy wody oraz stałe dysocjacji kwasów oraz zasad