facebook-icon tiktok-icon youtube-icon
Równania różniczkowe cząstkowe- studia 59,90 zł

Polecane z kategorii
Matematyka - studia

Równania różniczkowe cząstkowe- studia


Kurs Marka Zakrzewskiego. Długość korepetycji to 200 min, czyli ponad 3 h nagrań!

 A więc godzina korepetycji na poziomie akademickim kosztuje zaledwie 15 zł! 

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ? 

- Bardzo, bardzo dużo:) Dostęp do nagrań wideo, na których są rozwiązane i świetnie wytłumaczone zadania na poziomie akademickim. Dostęp do nich jest praktycznie natychmiastowy. Wszystko masz w zakładce " Moje konto".

- Starannie wybrane oraz szczegółowo omówione przykłady zadań pojawiających się najczęściej na kolokwiach czy egzaminach, poparte wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu korepetycji z tej dziedziny matematyki.

- Zestawy zadań domowych pozwalających utrwalić omawianą tematykę.

- Możliwość nauczenia się przedstawianych zagadnień bez wychodzenia z domu i  bez płacenia sporych pieniędzy za standardowe korepetycje.

Błyskawiczne przygotowanie do kolokwium i egzaminu. Kurs jest skierowany do studentów  politechnik, uniwersytetów i innych uczelni wyższych, których program studiów obejmuje równania różniczkowe cząstkowe. 

 

Podejmowane zagadnienia:

- pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych,

- równania różniczkowe cząstkowe I rzędu,

- równania różniczkowe cząstkowe liniowe II rzędu, 

- rozwiązywanie równań z warunkami początkowymi.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje równania różniczkowe cząstkowe 


1) Wstęp

Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych – łączna długość nagrania: 24 minuty. 
Celem tego rozdziału jest krótka powtórka z pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych. Autor przypomina w nim, jak liczyć pochodne podstawowych funkcji wielu zmiennych, a także wykorzystywać wzory na pochodne iloczynu i ilorazu funkcji.

2) Uproszczone równania różniczkowe cząstkowe I i II rzędu – długość nagrania: ok.24 minuty
W tym rozdziale przedstawiono proste równania różniczkowe cząstkowe, aby nie zaczynać od najtrudniejszych przykładów. Autor pokazuje jasne i logiczne metody ich rozwiązywania, bez konieczności zapamiętywania teorii czy długich wzorów.

3) Równ. różniczkowe cząstkowe liniowe I rzędu – długość nagrania: ok. 48 minut 
Ten rozdział rozpoczyna omawianie przykładów występujących najczęściej na egzaminach dotyczących równań I rzędu :
- jednorodnych, 
- niejednorodnych, 
- quasiliniowych. 

4) Równ. różniczkowe cząstkowe liniowe II rzędu – łączna długość nagrania: ok. 67 minut 
W tym rozdziale dowiesz się, co to jest rów. różniczkowe cząstkowe liniowe II rzędu oraz jak rozwiązywać równania typu: 
- hiperbolicznego, 
- parabolicznego, 
- eliptycznego.


5) Rozwiązywanie równań z warunkami początkowymi – łączna długość nagrania:   ok.37 minut 
Dzięki temu rozdziałowi zrozumiesz, jak podstawiać warunki początkowe do omawianych w poprzednich rozdziałach równań różniczkowych cząstkowych pierwszego i drugiego rzędu. 
 
Do Kursu są dołączone: 
- wzory na pochodne,
- wzory na całki,
- wzory pomocne w przekształceniu równania różniczkowego cząstkowego liniowego II rzędu do postaci kanonicznej