facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Kinetyka chemiczna cz.1


Korepetycje trwają 154 min, a więc ponad 2h nagrań!

60 min korepetycji z potencjału chemicznego entalpii swobodnej i stałej równowagi na poziomie studenckim za jedyne 27,20 zł!

Korepetycje z chemii fizycznej – kinetyka chemiczna. Co tak właściwie zyskujesz?

  - Uzyskujesz natychmiastowy dostęp do specjalistycznej wiedzy ze sporą ilością rozwiązanych przykładów, szczegółowo omówionych.

 - Dostęp do nagrań otrzymujesz natychmiast. Możesz je odtwarzać dowolną ilość razy wszędzie tam gdzie chcesz np. w zaciszu swojego domu, w tramwaju jadąc na uczelnie, na korytarzach uczelnianych przed zajęciami. Wystarczy mieć dostęp do Internetu.

- Czy lubisz uczyć się w nocy albo z samego rana? Tradycyjne korepetycje nie dają ci takiej możliwości. U nas to nie jest żaden problem!

- Na uczelni kolokwia i egzaminy są mniej więcej w jednym czasie. Często żeby nauczyć się jakiegoś przedmiotu robi się to z dnia na dzień. Jeśli i w Twoim przypadku liczą się godziny to świetnie trafiłeś! Dzięki nam nauczysz się tego przedmiotu bardzo szybko, ponieważ korzystamy z przykładów, które autentycznie możesz spotkać u siebie na kolokwium.

W kursie omówiliśmy takie tematy jak:

- Szybkość reakcji prostych

- Rząd reakcji

- Równanie kinetyczne  

- Okres półtrwania

Spis treści poniżej:

 

Przykładowe zadania

Spis treści

1) Niezbędnik cz.1  – czas nagrania: 20'45''

Omawiane zagadnienia:

-  pochodne

- całki

2)   Niezbędnik cz.2 –długość nagrania: 43'37''

- Szybkość reakcji – omówienie wzoru ogólnego

- Równanie kinetyczne i omówienie rzędu reakcji

- Reakcja 0-, I-, II-rzędu. Przedstawienie Zależności liniowej zmiany stężenia od czasu oraz wyprowadzenie do każdej z tych reakcji czasu połowicznego rozpadu

- Wyprowadzenie wzoru funkcji w kinetyce III – rzędu

- Wyprowadzenie jednostki dla stałej szybkości reakcji w kinetyce 0, I, II i III rzędu
                

 3)    Zadania cz.1 – długość nagrania: 16'29''

         W tym nagraniu obliczyliśmy 3 zadania.

- Znając wzór ogólny reakcji oraz jej szybkość należy obliczyć szybkość tworzenia substratów i produktów

- Zadanie z próbką gazową. Z treści zadania znamy szybkość reakcji w 2 stanach. Gdy przereagowało 5% próbki oraz gdy przereagowało 20%. Na podstawie tych informacji należy obliczyć rząd reakcji

- W zadaniu mamy podany czas połowicznego rozpadu i na tej podstawie mamy wyliczyć ile czasu potrzeba na zużycie 90% substancji

4)    Zadania cz.2 –   długość nagrania: 21'34''

       W tym nagraniu zostały wyliczone 3 zadania.  

- w pierwszym zadaniu znamy okres półtrwania a mamy ustalić ile procent zostanie substancji po czasie 2000s. W zadaniu należy rozpatrzyć sytuację gdyby reakcja była I i II rzędu.

- Z treści zadania mamy ciśnienie początkowe, stałą szybkości oraz rząd reakcji. Na tej podstawienie należy oblicz okres półtrwania oraz ciśnienie parcjalne po 10s i 10 minutach.

- z treści zadania znamy stężenie początkowe oraz stałą szybkość reakcji. Na podstawie tych informacji należy obliczyć ile czasu potrzeba na to aby stężenie molowe produktów i substratów się zrównały.

5)   Zadania cz.3  – długość nagrania: 16'50''

     Rozwiązałem tutaj 2 zadania.

-W treści zadania jest podana stała szybkości reakcji, rząd reakcji, równanie ogólne oraz stężenie początkowe. Na tej podstawie należy wyznaczyć czas potrzebny na to aby szybkość reakcji zmalała o połowę.

6)   Zadania cz.4  – długość nagrania: 21'07''

W tym nagraniu rozwiązaliśmy 2 zadań.

-  w obu zadaniach są podane wartości stężeń jak się zmieniały w czasie. Na podstawie takich informacji należy wyznaczyć szybkość reakcji oraz jej rząd.   

 

7)   Zadania cz.5  – długość nagrania: 14'46''

W tym nagraniu rozwiązaliśmy 4 zadań.

W treści tych zadań było podane równanie kinetyczne a trzeba było obliczyć o ile razy wzrośnie bądź zmaleje szybkość reakcji jeśli zwiększymy stężenie, objętość układu, ciśnienie bądź rozdrobnienie układu