facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Chemia fizyczna 1b


Długość korepetycji to 270 min, czyli ponad 4,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 15,40 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 - Zakładka „Moje konto” to miejsce gdzie będziesz miał dostęp do swojej wiedzy z tylu przedmiotów, z ilu tylko zechcesz. Przekonasz się jak szybko nauczysz się rzeczy, o których kiedyś nawet nie śniłeś. Zainponujesz sobie i znajomym!

- W kursie znajdziesz część wykładową oraz część główną gdzie tłumaczone są konkretne zadania, możesz je oglądać o każdej porze i tyle razy ile tylko sobie wymarzysz!

Szybko przygotujesz się do kolokwium i egzaminów. Przestaniesz już myśleć "Kto mi pomoże na egzaminie?". Ty sam sobie pomożesz! Studenci, którzy mają chemię fizyczną na studiach z pewnością nie będą żałować posiadania na swoim koncie tego kursu.

Podejmowane zagadnienia:

- praca objętościowa,

- zmiana energii wewnętrznej,

- zmiana entalpii,

- prawo Hessa

- prawo Kirchhoffa,

-zmiana entropii,

- obliczanie zmiany energii swobodnej Helmholtza i entalpii Gibsa,

- pojemność cieplna,

W zadaniach wykorzystywano: równanie Clapeyrona, równanie van der Waalsa, równanie sztywnych kul. Do Kursu dołączone są darmowe wzory z CHEMII FIZYCZNEJ oraz z matematyki.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z CHEMII FIZYCZNEJ.                                                                                                   

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej. 

Przykładowe zadania

Spis treści

CHEMIA FIZYCZNA 1B

1) Niezbędnik cz.1 – łączna długość nagrania: 26'49''
– zasady tworzenia jednostek (przedrostki: giga-, mili-, nano-, itp.),
– przeliczanie jednostek objętości z m3 na dm3 lub na cm3 i na odwrót,
– równanie Clapeyrona,
– równanie sztywnych kul,
– równanie van der Waalsa,
– praca objętościowa,
– proces kwazistatyczny /odwracalny podczas obliczania pracy objętościowej dla trzech opcji , gdy gaz opisywany jest: równaniem Clapeyrona, sztywnych kul, van der Waalsa,
– stała gazowa

2) Niezbędnik cz. 2 – łączna długość nagrania: 23'18''
– pojemność cieplna w stałej objętości Cv i w stałym ciśnieniu Cp,
– pierwsza zasada termodynamiki,
– definicja entalpii,
– zależności między funkcjami termodynamicznymi,
– różniczka funkcji,
– zmiana energii wewnętrznej,
– zmiana entalpii,
– funkcja stanu


3) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 24'26''

4 zadania, w których rozważano:
- obliczanie pracy w warunkach odwracalnych dla gazu doskonałego,
- obliczanie pracy w warunkach kwazistatycznych (gaz opisano równaniem sztywnych kul),
- zmiana energii wewnętrznej w warunkach odwracalnych oraz w warunkach adiabatycznych,
- obliczanie temperatury końcowej,
- obliczanie zmiany objętości, do jakiej należy rozprężyć gaz, aby jego temperatura spadała o określoną wartość.

4) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 30'45''

Jedno zadanie z czterema podpunktami, w którym rozważano:
- obliczanie temperatury końcowej,
- ciepło pochłonięte,
- pracę,
-zmianę energii wewnętrznej,
- zmianę entalpii.
W warunkach izotermicznych i odwracalnych, izotermicznych przeciw stałemu ciśnieniu, adiabatycznych i odwracalnych, adiabatycznych przeciw stałemu ciśnieniu.

5) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 14'24''

2 zadania, w których rozważano:
- obliczanie pracy, zmiany energii wewnętrznej i entalpii w warunkach adiabatycznych i nieodwracalnych. W zadaniu jest podana funkcja pojemności cieplnej zależna od temperatury.
- obliczenie ilości ciepła w warunkach stałego ciśnienia i stałej objętości znając procent objętościowy gazów zamkniętych w zbiorniku.

6) Niezbędnik cz. 3 – łączna długość nagrania: 12'25''
– prawo Hessa,
– prawo Kirchhoffa.

7) Zadania cz.4 – łączna długość nagrania: 23'49''

4 zadania, w których rozważano:
- obliczanie ciepła tworzenia propanu oraz innych związków organicznych i nieorganicznych w warunkach stałej objętości (ΔU) oraz stałego ciśnienia(ΔH) korzystając z prawa Hessa.
- obliczanie entalpii reakcji na podstawie entalpii tworzenia i spalania.


8) Zadania cz.5 – łączna długość nagrania: 20'18''

4 zadania, w których rozważano:
- zmianę energii wewnętrznej oraz entalpii reakcji spalania (wykorzystanie prawa Hessa i Kirchhoffa),
- obliczanie standardowej entalpii tworzenia pary wodnej w temperaturze 298 K (wykorzystanie prawa Kirchhoffa),
- ciepło, praca, zmiana energii wewnętrznej i entalpii.

9) Niezbędnik cz. 4 – łączna długość nagrania: 14'04''
– entropia, zmiana entropii, produkcja i transport entropii,
– warunki odwracalne i nieodwracalne procesów,
– przedstawienie sposobu obliczania zmiany entropii z różniczki,
– definicja energii i entalpii swobodnej oraz przedstawienie sposobu obliczania zmiany tych wielkości. – wyprowadzenie wzoru na zmianę energii swobodnej.

10) Zadania cz.6 – łączna długość nagrania: 31'37''

4 zadania, w których rozważano obliczanie:
- zmiany entropii dla gazów oraz dla układów, w których zachodzi przemiana fazowa,
- zmiany entropii, produkcji oraz transportu entropii dla gazu opisanego równaniem va der Waalsa,
- entropii molowej dla gazu, w którym Cp opisane jest funkcją temperatury,
- ΔH i ΔG warunkach adiabatycznych.

11) Zadania cz.7 – łączna długość nagrania: 34'20''

Jedno zadanie z czterema podpunktami, w którym obliczano zmianę entropii, energii i entalpii swobodnej w warunkach:
- izotermicznych i odwracalnych,
- izotermicznych przeciw stałemu ciśnieniu,
- adiabatycznych odwracalnych,
- adiabatycznych przeciw stałemu ciśnieniu.

12) Zadania cz.8 – łączna długość nagrania: 14'40''

4 zadania, w których rozważano obliczanie:
- temperatury końcowej oraz zmiany entropii po zmieszaniu ze sobą dwóch porcji wody o różnych temperaturach i ilościach oraz wody i lodu,
- 2 zadania domowe.

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
-wzory z chemii fizycznej, - wzory z matematyki (rozszerzone wzory na pochodne),
- wzory z matematyki (wzory całkowe),
- własności logarytmów.