facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Język angielski - poziom B1


Długość korepetycji to 213 min, czyli ponad 3,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie B1 za jedyne 28 zł!

Do tej pory u nas na stronie były wyłącznie kursy z przedmiotów ścisłych. Postanowiliśmy stworzyć kurs z języka angielskiego, ponieważ dzisiaj znajomość języka jest podstawą, a zwłaszcza dla inżynierów. Dzięki temu u nas na stronie, w jednym miejscu, możecie znaleźć wszystko to, czego potrzebujecie. kurs jest dedykowany studentom, maturzystom oraz wszystkim osobom, które chcą się nauczyć tego języka. 

 Powodzenia!

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

Dostęp do profesjonalnego kursu z języka angielskiego na poziomie B1.  Wystarczy, że się zalogujesz w zakładce „Moje konto”!

Wszystko jest w formie nagrań wideo. Razem z tym kursem zyskasz 3,5 h nagrań, dzięki którym zyskasz niesamowite, wyczerpujące, porządne i jedyne w swoim rodzaju korepetycje z języka angielskiego. Zaliczenie języka na studiach okaże się pestką! Zrozumienie obcokrajowca już nigdy nie sprawi Ci trudności!

Nie musisz się już obawiać, że nic nie pamiętasz ze szkoły. Kurs jest przygotowany w ten sposób, by przypomnieć zupełne podstawy, dzięki temu nie będziesz się stresować, że czegoś nie wiesz. Wystarczy, że usiądziesz z dobrą herbatą w Twoim pokoju i zaczniesz bez stresu, błyskawicznie uczyć się najważniejszego, najbardziej dziś przydatnego języka obcego - angielskiego.

Kurs jest skierowany przede wszystkim dla studentów. Cała treść pokrywa się z wymaganiami jakie stawia przed studentem uczelnia, by zaliczyć dobrze ten przedmiot na poziomie B1, a w części oczywiście poziom B2, ponieważ te dwa poziomy pokrywają się ze sobą.

Kurs jest również dedykowany maturzystom. Na 100% powiększą, uporządkują swoją wiedzę przed majowym egzaminem.

Kurs polecany jest również osobom pracujących, chcących zwiększyć swoją swobodę komunikacji w języku angielskim oraz polepszyć poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi.

By zdobyć upragnioną wiedzę, nie musisz wychodzić z domu!

Korepetycje te to profesjonalne nagrania video, dostępne on-line. Wszystko co potrzebujesz wiedzieć na poziomie B1 znajduje się w tym kursie.

Nasze korepetycje są przyswajane błyskawicznie, dlatego że zastosowaliśmy techniki szybkiego uczenia. W dzisiejszym świecie błyskawiczne pochłanianie wiedzy to jest klucz do sukcesu. Świat nauki rozwija się z tak dużą szybkością, że jedynie ci, którzy błyskawicznie będą przyswajać wiedzę mają szansę znaleźć się w jej czołówce. Dzięki naszym korepetycjom nie tylko szybko przygotujesz się do kolokwium, ale również zaczniesz rozumieć język angielski, czuć się swobodnie w komunikacji i polubisz ten język :)   

- Kurs dedykujemy studentom, maturzystom, osobom pracującym oraz wszystkim innym osobom chcących nauczyć się języka angielskiego w sposób szybki i bardzo rzetelny.

Podejmowane zagadnienia:

- omówienie wszystkich czasów z poziomu B1

- strona bierna

- mowa zależna i niezależna

- okresy warunkowe (0, I, II, III)

- słownictwo  (12 działów)

- ćwiczenia  i wiele innych.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poziom B1.                                                                         

Szczegółowy spis treści znajduje się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się:)

Przykładowe zadania

Spis treści

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM B1

Język angielski B1 cz.1 - łączna długość nagrania: 25'35''

 1. a) Niezbędnik - angielskie skróty słów - 23''
 2. b) Present Simple - 1'23''

- operator: DO, DOES

- użycie czasu Present Simple

- Present Simple - zwroty: przysłówki nieokreślonej częstotliwości, przysłówki określonej częstotliwości

- przykłady zdań w Present Simple

- przysłówki w Present Simple

- ćwiczenia - 10'12''

 1. c) Present Continuous - 14'39''

- tworzenie czasowników z końcówką -ing: charakterystyka czasownika z końcówką - e, charakterystyka czasownika jednosylabowego, dwusylabowego, kończącego się na -ie

- wyrazy podobno brzmiące o różnym znaczeniu - przykłady w zdaniach: czasowniki: to lay, to lie

- zwroty używane przy Present Continuous

-- użycie Present Continuous

 

Język angielski B1 cz.2 - łączna długość nagrania: 24'57''

 1. a) Future Simple, to be going to

- budowa zdania twierdzącego, przeczącego, pytania

- użycie czasu Future Simple

- użycie formy "to be going to"

- różnica między Future Simple a To be going to

-  czasowniki modalne - 5'18''

- ćwiczenia - 9'47''

 1. b) Łączniki zdań = 15'25''

- łącznik "despite sth"

- łącznik "in spite of sth"

 1. c) Past Simple - 17'45''

- przeszła forma czasowników regularnych

- budowa zdań w czasie Past Simple

- zasada pisowni czasowników kończących sie na literę -y po spółgłosce

- zasada pisowni czasowników jednosylabowych

- sylaby akcentowane

- tabela podstawowych czasowników nieregularnych

- tworzenie pytań w Past Simple

- charakterystyczne określenia czasu dla Past Simple

- ćwiczenia - 22''02'

 

Język angielski B1 cz.3 - łączna długość nagrania: 29'44''

 1. a) Past Coninuous

- zdania twierdzące, przeczące, pytania

- charakterystyczne zwroty w Past Continuous

- użycie Past Continuous

- ćwiczenia - 7'52''

 1. b) Present Perfect

- budowa zdań, tworzenie pytań

- lista czosowników nieregularnych - 15'55''

- różnica w użyciu Past Simple i Present Perfect

- okoliczniki czasu typowe dla czasu Present Perfect

- użycie czasu Present Perfect

- ćwiczenia - 28'23''

 

Język angielski B1 cz.4 - łączna długość nagrania: 39'07''

 1. a) Mowa zależna

- mowa zależna a mowa niezależna

- następstwo czasów w mowie zależnej

- czas, miejsce i zaimki - Mowa zależna

- czasowniki modalne w mowie zależnej

- tworzenie pytań w mowie zależnej (Yes/no questions)

- tworzenie pytań w mowie zależnej (-WH questions)

- Mowa zależna: Introductory/Reporting verbs

- ćwiczenia - 31'29''

- Mowa zależna - WYJĄTKI

 

Język angielski B1 cz.5 - łączna długość nagrania: 36'16''

 1. a) Strona bierna

- Strona bierna - Budowa zdania

-  Strona bierna w czasach

- Strona bierna - say, believe, report, think, feel

- wykonawca czynności w stronie biernej

- WYJĄTKI w użyciu strony biernej

- Przykłady zdań w stronie biernej

- ćwiczenia - 22'15''

- tworzenie pytań - passive voice

- passive voice -  -wh questions

 

Język angielski B1 cz.6 - łączna długość nagrania: 37'36''

 1. a) Okresy warunkowe (typ 0,I,II) Conditionals

- Zerowy okres warunkowy - omówienie

- Pierwszy okres warunkowy - budowa zdania

- Drugi okres warunkowy - budowa zdania

- ćwiczenia - 5'04''

 1. b) Pytania rozłączne

- wprowadzenie, przykłady zdań

- wyjaśnienie zagadnienia: jak określić kiedy potrzebujemy odpowiedzi od rozmówcy, a kiedy pytamy, by nawiązać rozmowę/ nie oczekujemy odpowiedzi

- pytania rozłączne w zdaniach przeczących

- przysłówki o znaczeniu negatywnym

- WYJĄTKI - pytania rozłączne

- ćwiczenia - 14'39''

-c) Stopniowanie przymiotników

- stopniowanie opisowe przymiotników angielskich

- przykłady zdań z wykorzystaniem omówionych przymiotników

- stopniowanie przysłówków

- przykłady użycia "much", "many" z rzeczownikami niepoliczalnymi

-  użycie "a lot of"

- ćwiczenia - 21'16''

 1. d) Trzeci okres warunkowy - 22'26''

- wprowadzenie

- przykłady zdań

 1. e) Bezokolicznik i rzeczownik odczasownikowy

- lista czasowników, po których występuje bezokolicznik "gerund" + zdania z wykorzystaniem tych czasowników w j.angielskim z polskim tłumaczeniem

- Bezokolicznik i rzeczownik - czasowniki wyrażające uczucia

- Infinitive TO BE - zastosowanie

- ćwiczenia - 27'10''

 1. f) Zdania z zaimkami względnymi

- zdania definiujące + sens interpunkcji w języku angielskim

- zdania nie definiujące + wyjaśnienie sensu interpunkcji

- ćwiczenia - 33'00''

 1. g) Pytania pośrednie

- wprowadzenie

- konstrukcja zdania pytającego - zamiana na zdanie twierdzące

- przykłady zdań

 

Język angielski B1 cz.7- łączna długość nagrania: 22'26''

SŁOWNICTWO

 1. a) Stres i zdrowy styl życia

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. b) Relacje międzyludzkie

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. c) Ekologia

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. d) Nauka i edukacja

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. e) Praca i zatrudnienie

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. f) Podróże

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. g) Kultura i rozrywka

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. h) Sport

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. i) Uczucia i przeżycia

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. j) Katastrofy

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. k) Pieniądze i świat biznesu

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 1. l) Elementy języka specjalistycznego - Język w biznesie

- ćwiczenia utrwalające słownictwo

 

ĆWICZENIA - SŁUCHANIE, CZYTANIE, PISANIE

 

THE END