facebook-icon tiktok-icon youtube-icon
Na pudełku znajduje się grafika z geometrii wykreślnej 199,00 zł

Polecane z kategorii
Geometria wykreślna + Grafika inżynierska i AutoCAD

Geometria wykreślna


Kurs zawiera modele 3D ułatwiające zrozumienie trudnych zagadnień. Pierwszy taki materiał w Polsce! Najlepsze tłumaczenie zagadnień, bez zbędnego "owijania w bawełnę":)


CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Natychmiastowy dostęp do 11 nagrań, na których wszystko jest tłumaczone bardzo dokładnie, klarownie i zrozumiale (zobacz nagrania poniżej albo na YouTube)

- Szybkie przygotowanie do egzaminu i kolokwium. Zagadnienia są tłumaczone "na luzie” jak do kumpla. Dodatkowo dzięki estetycznym obrazkom i wizualizacjom 3D materiał „pochłaniasz” w expressowym tempie. Te złowieszcze „kreski” w końcu są proste i zrozumiałe! 

- Do każdego działu dołączyliśmy część teoretyczną (takie wprowadzenie do danego zagadnienia), dzięki czemu rozwiązując zadania już masz zarysowany pogląd o co w danym dziale chodzi, jakimi metodami będą rozwiązywane zadania.


 - Kurs nadaje się do wszystkich mających ten przedmiot. Dzięki tym materiałom skutecznie przygotujesz się do zajęć na Wydziale Architektury, Budownictwa jak i Mechanicznym.

 Szczegółowy spis treści znajdziesz poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

1) Niezbednik – łączna długość nagrania: 4'27''
- co to jest geometria wykreslna i do czego nam służy,
 podsawowe oznaczenia prostych, punktów, płaszczyzn itp.

2) Rzuty Monge’a - wprowadzenie – łączna długosc nagrania: 10’08”
- układ odniesienia, sprowadzenie go do płaszczyzny rysunku,
- obraz punktu,
- obraz prostej,
- płaszczyzna,
- ślady prostej i płaszczyzny,
- konstrukcja śladów prostej,
- wyznaczanie śladów płaszczyzny dowolnej określonej punktami i prostymi,
- przeniesienie punków, prostych i płaszczyzn na inny widok,
- określenie widocznosci,
- zadanie 1, 2: Wynaczyć odcinek w innym widoku
- zadanie 3: Wyznaczyć bryłę w innym widoku


3) Przynależność i przecinanie – łączna długość nagrania: 19’49”
- elementy przynależne (incydencja):
- konstrukcja krawędzi wspólnej dwóch płaszczyzn,
- konstrukcja punktu przebicia płaszczyzny prostą,
- elementy równoległe i prostopadłe,
- zadanie 1: Wyznaczyć punkt przebicia prostej z płaszczyzną
- zadanie 2: Znaleźć krawędź wspólną dla dwóch płaszczyzn
- zadanie 3: Narysować płaszczyznę w innym widoku przynalezną do prostych


4) Przekroje dowolną płaszczyzną, wykroje wieloboków i wieloscianów oraz
sprawdzenie metodą kolineacji lub powinowactwa
– łączna długość nagrania:
9'05''
- przekroje płaszczyzną rzutujaca,
- wykroje - przekrój łamany wieloscianu,
- wykrój ostrosłupa,
- wykrój graniastosłupa,
- zadanie 1: przecięcie bryły płaszczyzną rzutującą,
- zadanie 2: przecięcie bryły dowolną płaszczyzną oraz wykonanie
sprawdzenia metodą kolineacji,
- zadanie 3: przecięcie bryły płaszczyzną rzutującą oraz wykonanie
sprawdzenia metodą powinowactwa,


5) Konstrukcja cieni – łączna długość nagrania: 19’04”
- cień własny, wzajemny i rzucony
- oswietlenie centralne i równoległe
- cien punktu, odcinka i płaszczyzny
- zadanie 1, 2: cień odcinka prostopadłego do rzutni w oswietleniu równoległym
- zadanie 3: cień odcinka prostopadłego do rzutni w oświetleniu centralnym
- zadanie 4, 5: cień odcinka w oświetleniu równoległym
- zadanie 6: cień odcinka na płaszczyźnie prostopadłą do rzutni w oświetleniu
równoległym
- zadanie 7: cień odcinka na płaszczyźnie w oświetleniu równoległym
- zadanie 8: cień płaszczyzny na ściany układu w oświetleniu centralnym


6) Kłady, obroty i siatki – łączna długość nagrania: 13'17''
- kład płaszczyzny na rzutnie poziomą,
- kład dowolnej płaszczyzny,
- obrót wzgledem prostej (oś obrotu)
- tworzenie siatki ostrosłupa
- tworzenie siatki graniastosłupa
- zadanie 1: kład płaszczyzny na rzutnie poziomą,
- zadanie 2: kład dowolnej płaszczyzny,
- zadanie 3: obrót odcinka wzgledem prostej
- zadanie 4: tworzenie siatki ostrosłupa
- zadanie 5: tworzenie siatki graniastosłupa


7) Aksonometria – łaczna długość nagrania: 22'28''
- odwzorowanie aksonometryczne,
- układ odniesienia,
- trójkat śladów aksonometrycznych,
- krawedź między płaszcznyznami,
- przecięcia i przebicia,
- cień w aksonometrii,
- rodzaje aksonometrii,
- izometria prostokątna,
- aksonometria ukośna,
- aksonometria kawalerska,
- aksonometria wojskowa.
- trójkat skrótów askonometrycznych
- zadanie 1, 2: wykreślenie trójkata śladów dowolnej płaszczyzny,
- zadanie 3: znalezienie krawędzi między płaszczyznami,
- zadanie 4: przecięcie bryły dowolną płaszczyzną
- zadanie 5: cień w aksonometrii
- zadanie 6: wykreslić trójkat skrótów i narysować bryłę


8) Geometria dachów – łączna długość nagrania: 24'00''
- elementy dachu,
- dachy na budynkach wolnostojacych,
- dachy na budynku przyległym - "z sąsiadem",
- dachy na budynku z wieżą (rózna wysokość połaci)
- dachy na budynku z odpływem
- cień na dachach
- zadanie 1: dach o stałej wysokości kalenicy
- zadanie 2: dach o róznej wysokości kalenicy
- zadanie 3: dach z sąsiadem
- zadanie 4: dach z wieżą
- zadanie 5, 6: dach na ścianach nieprostopadłych
- zadanie 7: dach z odpływem
- zadanie 8: cień na dachu


9) Rzut srodkowy - perspektywa – łączna długość nagrania: 18'13''
- linia horyzontu
- linia podstawy
- głębokość tłowa
- punkty mierzenia
- punkty zbiegu
- umiejscowienie punktów w przestrzeni perspektywy
- umiejscowienie prostych i w przestrzeni perspektywy
- znajdowanie odległości i mierzenie odcinków.
- zadanie 1: konstrukcja wielościanu równoległego do linii horyzontu
- zadanie 2: konstrukcja wielościanu obróconego do linii horyzontu o dany
kąt oraz konstrukcja cienia


10) Bryły obrotowe – łączna długość nagrania: 20'49''
- punkty na powierzchni kuli
- przebicie kuli dowolną prostą
- przecięcie kuli dowolną płaszczyzną
- krzywe stożkowe,
- przekrój stożka dowolną płaszczyzną
- konstrukcja paraboli oraz elipsy
- krawędź wspólna dla dwóch brył obrotowych
- cień brył obrotowych
- zadanie 1: przebicie kuli prostą, znalezienie punktów na powierzchni kuli
- zadanie 2: przecięcie kuli dowolną płaszczyzną
- zadanie 3: znalezienie punktów na powierzchni stożka
- zadanie 4: przecięcie stożka dowolnż płaszczyzną
- zadanie 5: krawędź wspólna dla dwóch brył obrotowych


11) Rzut cechowany, konstrukcja drogi – łączna długość nagrania: 17'18''
- obraz punktu w rzucie cechowanym,
- obraz prostej w rzucie cechowanym,
- obraz płaszczyzny w rzucie cechowanym,
- krawędz dwóch płaszczyzn,
- punkt przebicia płaszczyzny prostą,
- roboty ziemne, plan warstwicowy,
- płaszczyzny wykopów i nasypów,
- zadanie 1: dach o stałej wysokosci kalenicy
- zadanie 2: dach o róznej wysokosci kalenicy
- zadanie 3: dach z sąsiadem
- zadanie 4: dach z wieżą
- zadanie 5, 6: dach na ścianach nieprostopadłych
- zadanie 7: dach z odpływem
- zadanie 8: cień na dachu
- zadanie 1: wykreślić linie podstawy nasypu dla projektowanej drogi (w
uproszczeniu)
- zadanie 2: wykreślić nasypy oraz wykopy dla platformy na pochylonym
terenie